foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Nhứt Lam.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 80Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin. Chương 2: Kho dữ liệu. Chương 3: Cơ sở dữ liệu đa chiều. Chương 4: Web ngữ nghĩa. Chương 5: Ontology. Chương 6: Kỹ thuật đệ quy.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đan Thanh.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 106Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan về lập trình cấu trúc. Chương 2: Kiểu dữ liệu mảng. Chương 3: Biến con trỏ. Chương 4: Biến cấu trúc. Chương 5: Tập tin. Chương 6: Kỹ thuật đệ quy.

Register to read more ...

Tác giả: Khấu Văn Nhựt.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Bài 1: Lịch sử máy tính. Bài 2: Các cổng luận lý, tối giản mạch bằng phương pháp đại số Boolean và bản đồ Karnaugh. Bài 3: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính. Bài 4: Tổ chức bộ vi xử lý. Bài 5: Các cấp bộ nhớ và bộ lưu trữ.

Register to read more ...

Tác giả: Dương Ngọc Vân Khanh.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 111Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Nội dung:

Chương 1: Sử dụng máy chiếu, đĩa quang. Chương 2: Sử dụng phần mềm hỗ trợ việc soạn tài liệu giảng dạy. Chương 3: Sử dụng Microsoft Office PowerPoint để soạn thảo bài giảng tương tác. Chương 4: Sử dụng các dịch vụ internet. Chương 5: Tạo lập và sử dụng website cá nhân.

Register to read more ...

Tác giả: Phan Thị Phương Nam.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 63Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Chương 2: Giao tác (Transaction). Chương 3: Điều khiển đồng thời. Chương 4: Khôi phục dữ liệu. Chương 5: Cấu trúc lưu trữ dữ liệu trên đĩa. Chương 6: Ước lượng chi phí thực hiện câu truy vấn.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.