foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 129
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Mỗi tuần một quyển sách

Hỗ trợ trực tuyến

Giải đáp câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ Thư viện

Giải đáp câu hỏi liên quan đến các dịch vụ Thư viện.

Giải đáp câu hỏi liên quan đến việc mượn, trả, gia hạn tài liệu

Giải đáp thắc mắc liên quan đến tài khoản & tài nguyên số.

Ảnh hoạt động

Tập thể Thư viện tại trụ sở mới
Tập huấn nghiệp vụ Thư Viện
Triển lãm ngày hội sách Việt Nam - Chủ đề Biển đảo

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.