• Tài liệu số - Cơ sở dữ liệu trực tuyến
  • Giới thiệu sách hay
CSDL toàn văn - Thư viện QG Việt Nam Cục Thông tin Khoa học Quốc gia Chia sẽ địa chỉ truy cập CSDL - Tạp chí miễn phí IMF Tài liệu Y học Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Kho số -Trung tâm Thông tin Tư liệu
Đo lường trong giáo dục - Lý thuyết và ứng dụng   Nhan đề: Đo lường trong giáo dục - Lý thuyết và ứng dụng  Tác giả: GS.... Read more
Trắc nghiệm và ứng dụng   Nhan đề: Trắc nghiệm và ứng dụng (cuốn sách phổ cập cho những người làm giáo... Read more
Các mô hình hoạt động Khuyến học góp phần xây dựng xã hội học tập   Nhan đề: Các mô hình hoạt động Khuyến học góp phần xây dựng xã hội học... Read more
Phong cách PR chuyên nghiệp   Nhan đề: Phong cách PR chuyên nghiệp. Tác giả: Hoàng Xuân Phương, Nguyễn... Read more
Tâm lý học dành cho lãnh đạo Nhan đề: Tâm lý học dành cho lãnh đạo. Tác giả: Dean Tjosvold & Mary M.... Read more
Các tộc người ở Việt Nam Nhan đề: Các tộc người ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính. Nhà xuất... Read more
Văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc Nhan đề: Văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc. Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm. Nhà... Read more
Danh nhân và thánh thần các dân tộc thiểu số Việt Nam Nhan đề: Danh nhân và thánh thần các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tác giả: Vũ Ngọc... Read more
Sự thật cứng về kỹ năng mềm Nhan đề: Sự thật cứng về kỹ năng mềm. Tác giả: Peggy Klaus Nhà xuất bản:... Read more
Yếu tố tâm lý quyết định sự thành bại Nhan đề: Yếu tố tâm lý quyết định sự thành bại. Tác giả: Tiến Thành - Kiến... Read more
Dòng chảy văn hóa Việt Nam Nhan đề: Dòng chảy văn hóa Việt Nam. Tác giả: GS. VS. N.I.NICULIN. Nhà xuất... Read more
Tổ chức sự kiện Nhan đề: Tổ chức sự kiện. Tác giả:  PGS. TS. Lưu Văn Nghiêm. Nhà xuất bản:... Read more

Tin mới

Nghiệp vụ thư viện

Tư vấn trực tuyến

Giải đáp câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ Thư viện

Giải đáp câu hỏi liên quan đến  các dịch vụ Thư viện.

Giải đáp câu hỏi liên quan đến việc mượn, trả, gia hạn tài liệu

Giải đáp thắc mắc liên quan đến tài khoản & tài nguyên số.

1919584
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2299
25089
97944
1919584