foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Diểm My, Nguyễn Thị Mỹ Trinh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 42Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 664.0028 M600. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt

Với mục tiêu "Xây dựng quy trình sản xuất nước quách đóng chai" nhằm tạo ra sản phẩm nước quách thơm ngon, bổ dưỡng. Nội dung nghiên cứu được thực hiện với các khảo sát sau:

- Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ cái/nước đến giá trị cảm quan sản phẩm.

- Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đường đến giá trị cảm quan của sản phẩm.

- Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ và thời gian thanh trùng đến giá trị cảm quan của sản phẩm. Sản phẩm nước quách sau quá trình thí nghiệm được phân tích thành phần hóa học, chỉ tiêu hóa lý và vi sinh nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao về mặt cảm quan và cả về mặt vi sinh.

Qua kết quả nghiên cứu ta chọn được nước quách có chất lượng tốt thì phải đạt các yêu cầu sau: Tỉ lệ pha loãng cái/nước là 1/8, nồng độ đường là 17%, nhiệt độ và thời gian thanh trùng là 70 o C trong 10 phút.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.