foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Bích Tuyền, Dương Văn Bé Sáu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 51Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 T527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình hoạt động tín dụng, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân phường 6 (QTDND Phường 6), thành phố Trà Vinh.

- Khái quát một số lý thuyết có liên quan đến hoạt động tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng.

- Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân phường 6, thành phố Trà Vinh.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng cho đơn vị trong tương lai.

Register to read more ...

Tác giả: Kim Thị Hảo, Phạm Hoàng Minh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 58Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 H108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Trà Cú, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn tại chi nhánh huyện Trà Cú.

- Mục tiêu 1: Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn chi nhánh huyện Trà Cú.

- Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Trà Cú giai đoạn 2012-2014.

- Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh huyện Trà Cú giai đoạn 2012-2014.

- Mục tiêu 4: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Trà Cú.

Register to read more ...

Tác giả: Dương Tuyết Mai, Lê Trung Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 48Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 M103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, phòng giao dịch huyện Châu Thành.

- Mục tiêu 1: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, phòng giao dịch huyện Châu Thành.

- Mục tiêu 2: Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, phòng giao dịch huyện Châu Thành.

- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, phòng giao dịch huyện Châu Thành.

Read more ...

Tác giả: Diệp Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Hồng Hà (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 68Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 Nh300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hiệu quả cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh. Qua đó, đánh giá những mặt đã đạt được và chưa đạt được nhằm đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay tài trợ trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng.

Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh trong giai đoạn 2012 – 2014.

Mục tiêu 2: Đánh giá chung về hiệu quả cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh trong giai đoạn 2012 – 2014.

Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng.

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Thị Nhí, Lâm Thị Mỹ Lan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 73Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 Nh300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài nhằm phân tích hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Trà Vinh qua ba năm từ năm 2012 đến năm 2014 để đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay cho ngân hàng.

- Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Trà Vinh.

- Mục tiêu 2: Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Trà Vinh.

- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Trà Vinh.

Read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.