foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Xuân Thảo.

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Cấu tạo tế bào và cơ quan thực vật. Chương 2: Nước và dinh dưỡng khoáng ở thực vật. Chương 3: Quang hợp. Chương 4: Hô hấp. Chương 5: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Hoàng Xuân Thảo.

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Unit 1. Soils. Unit 2. Repairing and improving damage soils. Unit 3. Fertilizers. Unit 4. Plants. Unit 5. Tree selection and planting. Unit 6. Trees, forests and animals. Unit 7. Insects. Unit 8. Revision. Unit 9. Agriculture policyUnit 10. Farm management.

Review

Vocabulary

References

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Kim Phụng.

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Xác định các yêu cầu chung về nguồn nước trong sản xuất thực phẩm. Chương 2: Xác định quy trình xử lý nước cấp. Chương 3: Xác định quy trình xử lý nước thải. Chương 4: Phân tích một số chỉ tiêu chất lượng nước.

Register to read more ...

Tác giả: Giang Kiến Quốc.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 82Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung

Chương 1: Lịch sử phát triển và ứng dụng kỹ thuật lạnh trong đời sống và sản xuất. Chương 2: Tổng quan về lạnh. Chương 3: Môi chất lạnh và chất tải lạnh. Chương 4: Máy lạnh 1 cấp và 2 cấp. Chương 5: Các thiết bị trao đổi nhiệt trong máy lạnh. Chương 6: Kho lạnh.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Minh Hoàng.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 111Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng. Chương 2: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo GMP - HACCP.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.