foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Bảo Nguyên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Xác định các khái niệm về thực phẩm. Chương 2: Xác định thành phần và sự biến đổi của chúng trong công nghệ thực phẩm. Chương 3: Xác định ảnh hưởng của các quá trình chế biến đến chất lượng thực phẩm. Chương 4: Xác định các nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Kim Phụng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Chuẩn bị công việc kiểm nghiệm thực phẩm. Chương 2: Kiểm nghiệm một số chỉ tiêu hóa học và vật lý của thực phẩm

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Thịt nguyên liệu. Chương 2: Bảo quản thịt và sản phẩm chế biến từ thịt. Chương 3: Công nghệ chế biến thịt.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Đức Toàn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 40Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản.

1.1 Những khái niệm cơ bản. 1.2 Hệ thống đo lường. 1.3 Các thông số kỹ thuật thường gặp trong tính toán. 1.4 Câu hỏi (bài tập) củng cố.

Chương 2: Cân bằng vật chất.

2.1 Nguyên lý bảo toàn vật chất. 2.2 Sơ đồ hệ thống. 2.3 Các bước giải quyết bài toán cân bằng vật chất. 2.4 Cân bằng vật chất cho hệ thống đơn giản. 2.5 Cân bằng vật chất cho quá trình nhiều giai đoạn. 2.6 Cân bằng vật chất cho hệ thống có hoàn lưu, dòng tắt, dòng xả. 2.7 Cân bằng vật chất cho hệ thống không ổn định. 2.8 Câu hỏi (bài tập) củng cố.

Chương 3: Cân bằng năng lượng.

3.1 Nguyên lý cân bằng năng lượng. 3.2 Các dạng năng lượng. 3.2 Cân bằng vật chất và năng lượng. 3.2 Câu hỏi (bài tập) củng cố.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Hoàng Xuân Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Cấu tạo tế bào và cơ quan thực vật. Chương 2: Nước và dinh dưỡng khoáng ở thực vật. Chương 3: Quang hợp. Chương 4: Hô hấp. Chương 5: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.