User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Cao Hữu Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 103Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương bổ sung : Các trường số. Chương 1: Hàm số - Giới hạn - Liên tục. Chương 2: Đạo hàm - Vi phân -Tính tích phân hàm một biến số. Chương 3: Lý thuyết chuỗi. Chương 4: Đạo hàm -Vi phân - Hàm nhiều biến. Chương 5: Ma trận - Định thức – Hệ phương trình tuyến tính. Chương 6: Phương trình vi phân cơ bản.

Register to read more ...