foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Thị Mộng Thường.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Sinh học tế bào. Chương 2: Sinh học phân tử. Chương 3: Di truyền học. Chương 4: Thực hành.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Vũ Thiên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 265Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Phần I: Cơ sở lý thuyết

Chương 1: Đại cương về hóa hữu cơ. Chương 2: Đồng phân. Chương 3: Các loại hiệu ứng trong hóa hữu cơ. Chương 4: Phản ứng hữu cơ. Chương 5. Hydrocarbon no. Chương 6. Hydrocarbon không no. Chương 7. Hydrocarbon thơm. Chương 8. Dẫn xuất Halogen  của Hydrocarbon. Chương 9. Alcol - Phenol. Chương 10. Hợp chất Carbonyl. Chương 11. Glucid. Chương 12: Axit Carboxylic và dẫn xuất. Chương 13: Hợp chất chứa Nitơ. Chương 14: Hợp chất dị vòng.

Phần II: Thực hành.

Chương 1: Đại cương. Chương 2: Các bài thí nghiệp.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Phấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 252Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Cấu tạo chất. Chương 2: Cân bằng hóa học. Chương 3: Dung dịch. Chương 4: Điện hóa học. Chương 5. Phi kim. Chương 6. Các kim loại nhóm A. Chương 7. Kim loại nhóm B (kim loại chuyển tiếp). Chương 8. Đại cương về hóa học hữu cơ. Chương 9. Hydrocarbon. Chương 10. Dẫn xuất của hydrocarbon. Chương 11. Thực hành.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Phấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 122Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Cấu tạo chất. Chương 2: Dung dịch. Chương 3: Điện hóa học. Chương 4: Phi kim. Chương 5: Các kim loại nhóm A. Chương 6: Kim loại nhóm B (kim loại chuyển tiếp). Chương 7: Thực hành.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Yến Linh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 183Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Phần I: Lý thuyết

Chương 1: Mô và chức năng sinh lý cơ thể. Chương 2: Cấu tạo và chức năng thực vật bậc cao. Chương 3: Sinh thái học.

Phần II: Thực hành

Bài 1: Làm tiêu bản tế bào. Bài 2: Xác định số lượng hồng cầu, bạch cầu. Bài 3: Đồ thị tim ếch. Bài 4: Tuần hoàn mao mạch ếch. Bài 5: Đo áp lực động mạch. Bài 6: Tiêu hóa. Bài 7: Hô hấp.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.