foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Tiên; TS. Trần Văn Nam, TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Học viện Khoa học Xã hội. Năm: 2014.

Mô tả: 236Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 398.995932 T305 Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

- Hệ thống hóa các đơn vị tục ngữ Khmer để làm cơ sở cho việc phân tích, xác định những đặc điểm cũng như những giá trị đặc trưng về nội dung và thi pháp của tục ngữ Khmer trong kho tàng VHDG Khmer nói riêng, văn hóa Khmer nói chung. Điều này sẽ góp phần làm rõ tính tất yếu của quá trình giao lưu văn hóa cũng như những nét đặc trưng, không thể hòa lẫn của tục ngữ Khmer trong bối cảnh Việt Nam.

- Nghiên cứu xác định những kiến thức về văn hóa, xã hội, tôn giáo,... của dân tộc Khmer từ nguồn kiến thức VHDG Khmer nói chung, tục ngữ Khmer nói riêng. Từ đó giúp mọi người thêm yêu quý, trân trọng và có ý thức giữ gìn, phát huy di sản, tinh hoa văn hóa của dân tộc Khmer.

- Giúp bản thân nói riêng, mọi người nói chung biết nhận xét, vận dụng và phổ biến tục ngữ Khmer trong cuộc sống hằng ngày, trong công tác,… một cách thường xuyên và hiệu quả hơn. .

Register to read more ...

Tác giả: Trần Văn Tuân; TS. Đinh Phan Cẩm Vân (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐHSP TP. HCM. Năm: 2012

Mô tả: 107Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 398.0951 T502. Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...

Tác giả: Phan Thị Mỹ Ly; PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 136Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Từ đề tài “Đặc điểm nội dung và nghệ thuật tập thơ Cổ tâm bách vịnh của Lê Thánh Tông”, người viết vạch ra các mục đích nghiên cứu như sau:

- Một là, tổng hợp được quan điểm nhất định về khái niệm và đặc điểm thể loại thơ vịnh sử.

- Hai là, khái quát nên những đặc điểm giá trị riêng về nội dung và nghệ thuật của tập thơ Cổ tâm bách vịnh.

- Ba là, nhận định chung về diện mạo và những ảnh hưởng của thơ vịnh sử trong nền văn học trung đại Việt Nam.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu; TS. Nguyễn Hoa Bằng (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 124Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Với đề tài này, chúng tôi hy vọng tìm ra việc tổ chức hệ thông nhân vật ở truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu, chỉ ra hiệu quả nghệ thuật, hiệu quả thẩm mỹ trong cách xây dựng các loại nhân vật trong truyện ngắn của ông. Mặt khác, đề tài đặt hệ thống nhân vật của Nguyễn Minh Châu trong mối so sánh với một vài nhân vật của các nhà văn khác để thấy được những nét khác biệt thể hiện sự độc đáo riêng của mỗi nhà văn với đặc trưng văn hóa và thời đại khác nhau.

Trong chương trình sách giáo khoa Việt Nam, Nguyễn Minh Châu là tác giả tiêu biểu được đưa vào giảng dạy ở bậc học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông với các truyện ngắn Bức tranh, Bến quê và Chiếc thuyền ngoài xa. Thực hiện đề tài này, chúng tôi mong muốn đóng góp thêm một tài liệu có tính hệ thống về truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu. Điều này bổ sung thêm kiến thức và làm mới cách thức tiếp nhận văn học góp phần cho công tác giảng dạy tác phẩm văn chương ở trường phổ thông được tốt hơn.

Register to read more ...

Tác giả: Châu Thúy An; TS. Nguyễn Lâm Điền (người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011.

Mô tả: 144Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 895.922334 A105. Vị trí: phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Đi sâu nghiên cứu thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp nhằm thấy rõ sự đa dạng, phong phú về nhân vật và những nét độc đáo, mới lạ trong nghệ thuật xây dựng nhân vật. Đó cũng là hai phương diện quan trọng tạo nên sự thành công cho truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp.

Ngoài ra, nghiên cứu thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp chúng tôi đồng thời cũng muốn khẳng định vị trí và tài năng của nhà văn ở thể loại truyện ngắn trong tiến trình truyện ngắn Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.