foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Nghĩa Hiệp; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707 / H307. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Dựa trên những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về xử lý hoạt động cạnh tranh không lành mạnh nói chung và hoạt động bán hàng đa cấp bất chính nói riêng. Tác giả sẽ nêu và phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về bán hàng đa cấp bất chính, tác giả sẽ trình bày khái niệm, đặc điểm và bản chất của bán hàng đa cấp bất chính. Trên nền tảng những kiến thức chung về hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, tác giả sẽ giúp người đọc nhận diện như thế nào là hoạt động bán hàng đa cấp bất chính thông qua việc đưa ra dấu hiệu phân biệt giữa bán hàng đa cấp với bán hàng đa cấp bất chính, cũng như dấu hiệu phân biệt đâu là điểm khác nhau giữa hoạt động bán hàng đa cấp bất chính với hoạt động bán hàng truyền thống. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ trình bày các văn bản pháp luật trực tiếp xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính dưới gốc độ hành chính lẫn hình sự theo pháp luật hiện hành, đồng thời cũng trình bày thực trạng hoạt động bán hàng đa cấp bất chính trong khoảng thời gian gần đây với nguyên nhân tồn tại của hoạt động này, những hậu quả do hoạt động bán hàng đa cấp có thể gây ra và đề ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm hạn chế hoạt động bán hàng đa cấp bất chính ở nước ta.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn; TS. Phan Ngọc Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597 / T502. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đối chiếu với quy định về trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng được quy định trong Công ước viên 1980 (CISG). Tác giả nghiên cứu vấn đề này dựa trên quan điểm kế thừa, tiếp thu có chọn lọc các vấn đề về lý luận, các quy định pháp luật. Việc nghiên cứu đề tài, tác giả hy vọng góp phần làm cơ sở để hoàn thiện các quy định pháp luật, thực tiễn thực thi về trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597048 / Th550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở khoa học về bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam; Sau khi phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bảo hô ̣chỉ dẫn địa lý của Việt Nam và kinh nghiệm một số nước trên thế giới về bảo hô ̣chỉ dẫn điạ lý, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường bảo hô ̣chỉ dẫn điạ lý nhằm phát triển và gia tăng giá tri ̣cho các sản phẩm mang chỉ dẫn điạ lý của Việt Nam trên thi ̣trường trong nước và quốc tế.

 

Tác giả: Phan Ngọc Định; TS. Nguyễn Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59702 / Đ312.  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Thứ nhất, tìm hiểu những vấn đề lý luận chung về quỹ bảo vệ người được bảo hiểm như khái niệm, đặc điểm, những chủ thể có liên quan đến quỹ, tìm hiểu về cơ sở hình thành quy định pháp luật về quỹ và sự cần thiết khách quan phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới;

- Thứ hai, nghiên cứu quy định pháp luật về quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, tập trung phân tích quy định pháp luật về tạo lập, sử dụng và quản lý quỹ người được bảo hiểm để hiểu rõ hơn của thị trường, chính sách của Nhà nước ta trong việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ người được bảo hiểm;

- Thứ ba, trên cơ sở phân tích thực trạng, dưới góc độ cá nhân, tác giả mong muốn phát hiện ra được những điểm chưa phù hợp, bất cập, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về quỹ bảo vệ người được bảo hiểm trong thời gian tới, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm, duy trì niềm tin của công chúng vào thị trường bảo hiểm, qua đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường này trong tương lai ở nước ta.

 

Tác giả: Bùi Văn Bảnh; TS. Nguyễn Đình Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707 / B107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về đương sự, về quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án kinh doanh, thương mại tại Tòa án. Nghiên cứu thực trạng các quy định pháp luật và tìm một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án kinh doanh, thương mại.

 


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.