foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kiều Thị Bé Trang; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Cung cấp nguồn tư liệu mới về hoạt động mưu sinh và việc bảo tồn các giá trị văn hóa thông qua hoạt động mưu sinh. Xác định những vấn đề đặt ra cho hoạt động mưu sinh của cư dân Thị trấn Trà Ôn trong mối quan hệ với việc bảo tồn và phát triển văn hóa. Là nguồn tư liệu quan trọng, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho cư dân Thị trấn Trà Ôn.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát những nét chính về điều kiện tự nhiên, xã hội của Thị trấn Trà Ôn để thấy được những mặt thuận lợi và khó khăn trong hoạt động mưu sinh;

- Tái hiện lại hoạt động mưu sinh để rút ra những tích cực, hạn chế đối với việc phát triển kinh tế xã hội của Thị trấn Trà Ôn;

- Thông qua hoạt động mưu sinh nhận diện văn hóa mưu sinh của cư dân Thị trấn Trà Ôn để từ đó đưa ra kiến nghị để góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương mình.

Tác giả: Trương Công Huân; TS. Phan Quốc Anh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá gia đình truyền thống và những biến đổi gia đình truyền thống cuả người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Mục tiêu cụ thể:

- Trình bày khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa gia đình đối với sự phát triển của người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận;

- Điền giã, khảo sát văn hóa gia đình truyền thống của người Raglai 9/9 xã huyện Bác Ái;

- Đi tìm nguyên nhân của sự biến đổi văn hóa gia đình của người Raglai ở huyện Bác Ái.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhằm tìm hiểu sự gặp gỡ, thâm nhập và học hỏi lẫn nhau giữa văn hóa hai dân tộc dẫn đến sự biến đổi, phát triển và tiến bộ văn hoá vật chất người Việt và người Hoa tại Phường 3, thành phố Trà Vinh;

- Nhằm hiểu rõ hơn sắc thái văn hóa hai dân tộc là người Việt, người Hoa thông qua sự giao lưu tiếp biến văn hóa vật chất. Ngoài ra, nó còn có mục đích hiểu rõ hơn hình thức ứng xử của người Viêt, người Hoa trước biến đổi từ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để tiến tới hội nhập và phát triển, nhưng không làm mất đi bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình;

- Dựa trên cơ sở trên, mục đích của nó còn đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy, gìn giữ những giá trị tốt đẹp được coi là những di sản văn hóa của người Việt và người Hoa tại Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trong việc phát huy tinh thần toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức, tư tưởng, chuẩn mực đạo đức, lối sống và xây dựng, phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tương lai được tốt hơn.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Hồng Tùng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959783 / T513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ quá trình hình thành, phát triển của tục thờ Tứ Kiệt. Thông qua việc nghiên cứu những giá trị văn hóa của tục thờ Tứ Kiệt. Trên cơ sở đó, để làm nổi bật giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Cai Lậy anh hùng mang sắc thái văn hóa của địa phương nhằm bảo tồn và phát huy tục thờ Tứ Kiệt ở Cai Lậy, Tiền Giang.

Register to read more ...

Tác giả: Thạch Thị Rọ Mu Ni; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786 / N300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Trên cơ sở tư liệu khảo sát thực tế và các nguồn tài liệu khác, bước đầu nhằm giới thiệu một cách khái quát và tương đối đầy đủ về lễ vật Sla-tho, từ nguồn gốc, chức năng của Sla-tho cho đến những cách thức chế tác của các loại Sla-tho Khmer;

- Chỉ ra những đặc thù riêng, những đóng góp của lễ hội Khmer như một biểu hiện của sự sáng tạo văn hóa của tộc người Khmer trong quá trình cộng cư với người Việt, người Hoa tại địa phương. Nêu lên những khuynh hướng mới phát sinh trong việc chế tác Sla-tho Khmer có thể tác động không ít đến giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của người Khmer, thậm chí ảnh hưởng cả đến đời sống tinh thần của cư dân. Qua đó nhằm đề cao yếu tố tích cực, giảm trừ tính tiêu cực trong sinh hoạt cộng đồng;

Dựa vào các cơ sở lý thuyết về giải mã ký hiệu để làm rõ ý nghĩa của lễ vật Sla-tho trong văn hóa người Khmer Nam Bộ. Từ đó đề xuất những nhận định làm cơ sở cho việc xây dựng một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị lễ vật Sla-tho nhất là trong thời kỳ toàn cầu hóa văn hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.