foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hứa Thị Mai Hoa.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm xuất bản: 2007.

Mô tả: 142Tr. Khổ: 17 x 24m.

Nội dung:

Unit 1: electric tools. Unit 2: describing shapes. Unit 3: measuring instruments. Unit 4: electric materials. Unit 5: electric materials. Unit 6: circuit elements. Unit 7: the dc motor. Unit 8: testing the electric motor. Unit 9: transformers. Unit 10: intallation of lighting systems. Unit 11: the distribution of power. Unit 12: effect of electric current. Unit 13: general instruction. Unit 14: application of plc a washing machine. Unit 15: washing machine cotrol. Unit 16: electrical labor saffty.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TSKH. Võ Như Cầu.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm XB: 2011.

Mô tả: 235Tr. Kích thước: 17 x 24cm

Nội dung:

Unit 1: The structural elements of a building. Unit 2: The wonders of the World. Unit 3: Architectural - composition. Unit 4: Man's earliest dwellings. Unit 5: Beams. Unit 6: Colums and other compression members. Unit 7: Footings. Unit 8: Settlement of foundations. Unit 9: Frames. Unit 10: Arches. Unit 11: Roofs. Unit 12: Shell structures. Unit 13: Slabs and floors. Unit 14: Cement. Unit 15: Affregates. Unit 16: Reinforcing steels. Unit 17: Placing concrete. Unit 18: Precast units. Unit 19: The driving of piles. Unit 20: Drilling.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Thảo.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2015.

Mô tả: 119Tr.

Nội dung:

Phần 1: Thực hành viết câu. Phần 2: Kết hợp câu. Phần 3: Viết một đoạn văn. Phần 4: Đáp án.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Trang.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2016.

Mô tả: 67Tr.

Nội dung:

1/ Introduction. 2/ Some researches on women. 3/ Jobs for women. 4/ Some hot jobs for modern women. 5/ Some jobs at home for women on maternity leave. 6/ Key to success for modern women.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, Ma. (Sưu tầm, biên soạn).

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2013.

Mô tả: 641Tr.

Nội dung:

1/ Ali baba và 40 tên cướp. 2/ Bàn tay khỉ. 3/ Bản thánh ca mùa giáng sinh. 4/ Người thổi sáo.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.