foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Trương Văn Hiểu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 33Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 636.2 h309. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt

Thí nghiệm in vitro được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên 4 nghiệm thức và 5 lần lặp lại. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (LMK-0, LMK-10, LMK-20 và LMK-30) là 4 mức độ bổ sung LMK (0, 10; 20 và 30%) trong khẩu phần thức ăn cỏ voi. Kết quả tỉ lệ tiêu hóa chất OM cao nhất tại thời điểm 72h của ở nghiệm thức LMK-10 là 55,8%, kế đến LMK-0 là 55,4%, LMK-20 là 54,6% và thấp nhất LMK-30 là 51,6. Khí mê tan sinh ra (ml/g OM) của các nghiệm thức giảm dần theo mức độ bổ sung LMK trong khẩu phần, sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05); cao nhất ở nghiệm thức LMK-0 là 40,5 ml, kế đến LMK-10 là 39,8 ml và thấp nhất LMK-20 là 36,9 ml và LMK-30 là 36,6 ml.

Thí nghiệm in vivo được bố trí theo thể thức hình vuông latin (4 x 4) với 04 nghiệm thức, 4 giai đoạn và 4 con bò cái lai Sind, có trọng lượng trung bình là 140 ± 5kg. Mỗi giai đoạn thí nghiệm gồm 21 ngày, với 14 ngày nuôi thí nghi và 7 ngày lấy mẫu. Thí nghiệm bổ sung LMK (0, 10, 20 và 30%) trong khẩu phần cỏ voi tương ứng là LMK-0, LMK-10, LMK-20 và LMK-30. Kết quả lượng thức ăn ăn vào và tỉ lệ tiêu hóa DM, OM, CP, NDF ở các nghiệm thức tăng dần theo mức độ bổ sung LMK trong khẩu phần, cao nhất ở nghiệm thức LMK-20 và LMK-30; sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Sự phát thải khí mê tan (lít/ngày) và (lít/kg DMI; OMI) của các nghiệm thức giảm dần theo mức độ bổ sung LMK trong khẩu phần, sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Khí mê tan phát thải trên bò tính theo (lít/kg OMI) cao nhất ở nghiệm thức LMK-0 là 38,34 lít, kế đến LMK-10 là 34,40 lít, nhưng thấp nhất LMK-20 là 28,86 lít và LMK-30 là 29,28 lít. Vậy bổ sung LMK 20% trong khẩu phần là tối ưu, không ảnh hưởng đến lượng thức ăn ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa DM, OM và giảm phát thải khí mê tan sinh ra.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.