foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Tuân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015

Mô tả: 79Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 370 T502. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

- Khảo sát thực trạng tính tích cực tự học của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

- Đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao tính tích cực tự học của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Nội dung nghiên cứu

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài:

+ Tính tích cực + Hoạt động học tập và hoạt động tự học.

+ Tính tích cực tự học và các biểu hiện của tính tích cực tự học.

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực tự học của sinh viên

- Khảo sát thực trạng tính tích cực trong hoạt động tự học của sinh viên:

+ Tính tích cực tự học biểu hiện ở nhận thức của sinh viên về HĐ tự học.

+ Tính tích cực tự học biểu hiện ở thái độ của sinh viên đối với HĐ tự học.

+ Tính tích cực tự học biểu hiện ở hành vi tự học của sinh viên.

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực tự học của sinh viên.

- Đề xuất một số biện pháp sư phạm góp phần nâng cao tính tích cực tự học của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.