foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Trúc Linh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015

Mô tả: 24Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 639.6 L312T305. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt:

Đề tài xây dựng quy trình ương giống cua đồng được thực hiện tại Trường Đại học Trà Vinh với các thí nghiệm như sau: ương cua đồng bằng giá thể bùn với các loại thức ăn khác nhau (thức ăn tôm sú, bột cá, bột đậu nành, và thức ăn ốc bươu vàng), và ương cua đồng bằng giá thể lưới và gạch ống với các loại thức ăn khác nhau (thức ăn tôm sú, bột cá, bột đậu nành, và thức ăn ốc bươu vàng). Thí nghiệm được bố trí trong thùng mốt xốp, diện tích 1.2x0.8x0.8m và 200 con cua vừa rời khỏi yếm cua mẹ. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Các yếu tố theo dõi là tốc độ tăng trưởng tương đối và tuyệt đối về trọng lượng, chiều dài và tỉ lệ sống của cua con sau 60 ngày ương.

- Kết quả thí nghiệm của giá thể bùn với các loại thức ăn khác nhau:

Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG) và tương đối (WG) ở nghiệm thức thức ăn bột đậu nành cho kết quả thấp nhất thể hiện lần lượt là (0.0009± 0.00004a ); (66.11 ± 5.53a); Nghiệm thức này khác biệt có ý nghĩa với nghiệm thức ốc bưu vàng (0.0034 ± 0.00048b); (239.53± 28.87b) và khác biệt rất có ý nghĩa so với 2 nghiệm thức còn lại. Tăng trọng tuyệt đối và tương đối về chiều dài thể hiện như sau: nghiệm thức bột đậu nành lần lượt là (0.062 ± 0.016a); (156.8 ± 43.1a), nghiệm thức bột cá (0.086± 0.013ab); (283.33 ± 28.77a), nghiệm thức thức ăn tôm sú (0.11 ± 0.024b); (476.1 ± 104.6b), và nghiệm thức ốc bươu vàng (0.089 ± 0.01ab); (266.67 ± 28.87a). Tỉ lệ sống đã chỉ ra rằng ở nghiệm thức thức ăn tôm sú cho tỉ lệ sống cao nhất (42 ± 2.52b), kế đến là thức ăn bột cá (41 ± 3.6b) và bột đậu nành (35 ± 4.58b) và thấp nhất là ốc bưu vàng (20 ± 4a).

- Kết quả thí nghiệm của giá thể lưới và gạch ống với các loại thức ăn khác nhau cho thấy tốc độ tăng trưởng về khối lượng như sau: nghiệm thức thức ăn tôm sú cho tốc độ tăng trưởng tuyệt đối và tương đối về khối lượng cao nhất (0.0092 ± 0.0004c); (764.1 ± 63.02c) và thấp nhất là nghiệm thức bột đậu nành (0.0046± 0.00055a ); (345.29 ± 32.93a). Đối với tốc độ tăng trưởng về chiều dài tuyệt đối và tương đối của nghiệm thức thức ăn tôm sú và bột cá là cao hơn và khác biệt có ý nghĩa so với 2 nghiệm thức còn lại. Về tỉ lệ sống của nghiệm thức bột đậu nành và ốc bươu vàng thấp hơn so với nghiệm thức bột cá và thức ăn tôm sú.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.