foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Đấu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015

Mô tả: 39Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 636.08 Đ125. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt:

Nghiên cứu từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 4 năm 2014, có 25 chủng vi khuẩn thuộc Vibrio spp. phân lập được từ 500 mẫu gồm nghêu, tôm, nước ở sông, nước biển, nước ao nuôi tôm, huyết heo ở các huyện trong tỉnh và phân của bệnh nhân mắc bệnh tiêu chảy tại bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh. Kết quả cho thấy có 6 chủng thuộc loài Vibrio cholerae (24%), 8 chủng thuộc loài Vibrio paraheamolyticus (32%), 4 chủng thuộc loài Vibrio vulnificus (16%), 5 chủng thuộc loài Vibrio fluvialis (20%) và 2 chủng thuộc loài Vibrio alginolyticus (8%).

Sáu chủng Vibrio cholerae được xác định tính nhạy cảm và kháng kháng sinh đối với 8 loại kháng sinh, bằng phương pháp Kirby-Bauer (CLSI, 2010), kết quả các chủng kháng kháng sinh bao gồm: streptomycin 50%, tetracycline 33%, trimethoprim-sulfamethoxazole 33% và vancomycin 67%. Kết quả PCR cho thấy có 2 chủng Vibrio cholerae trong tổng số 6 chủng kiểm tra chứa gene kháng kháng sinh tetA, gen mã hóa cho tetracycline, riêng các nhóm gene kháng kháng sinh blaSHV, aac(3)-IV và dhfrI mã hoá cho nhóm kháng sinh β-Lactam, Aminoglycosid, Trimethoprim chưa được phát hiện trong nghiên cứu này.

So sánh tỉ lệ tương đồng về trình tự nucleotide của 2 chủng Vibrio cholerae (T1, T3) mang gene kháng kháng sinh trong nghiên cứu này với các chủng ở Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Brazil, Ấn Độ và Haiti, tương đồng 97% với 10 chủng; 96% với 01 chủng và 94% với 02 chủng. Trình tự thuộc chủng V. cholerae T1 và T3 có hiện tượng thêm hoặc mất từ 1- 3 nucleotide trên nhiều vị trí codon, dẫn đến sự thay đổi vị trí các acid amin và thay đổi cấu trúc protein. Chủng V. cholerae T1 và T3 có codon kết thúc lần lượt ở 10 và 6 vị trí, đây là loại đột biến vô nghĩa, sẽ làm ngừng tổng hợp chuỗi polypeptid của vi khuẩn.

Kết quả thử nghiệm trên thỏ chứng minh chỉ số bám dính V. cholerae T1 và T3 vào niêm mạc ruột đối với thỏ không uống vaccine phòng bệnh tả tại thời điểm 9 giờ là 55,7±13,9 và 59,3±4,2 và đối với thỏ có uống vaccine phòng bệnh tả là 12,4±0,6 và 7,41±1,9. Tại thời điểm 16 giờ không có hiện tượng bám dính vi khuẩn vào niêm mạc ruột trên tất cả thỏ được thí nghiệm.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.