foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Trai.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014

Mô tả: 44Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 635.9 Tr103. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt:

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng qui trình vi nhân giống và qui trình trồng cúc lưới ra hoa tại khu thực nghiệm trường Đại học Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy qui trình vi nhân giống cây hoa cúc lưới được tóm tắt như sau: đoạn thân cây hoa cúc lưới được khử trùng với NaClO 5% (v/v) thời gian khử trùng 30 phút sau đó cấy vào môi trường MS bổ sung 30 g/l saccharose để chồi ngủ phát triển; lá từ các chồi ngủ được lấy nuôi cấy bằng phương pháp lớp mỏng tế bào lá trên môi trường MS bổ sung: 30 g/l saccharose, 1,0 mg/l IAA và 2,0 mg/l BA để tái sinh thành chồi mới; các chồi ngọn mới được hình thành tiếp tục được nhân nhanh trên nền môi trường môi trường MS + 10% nước dừa + 0,5 mg/l NAA + 30g/l đường saccharose + 1,5 mg/l BA; cuối cùng các chồi ngọn được tạo cây hoàn chỉnh trên nền môi trường MS bổ sung 30g/l saccharose và 1 mg/l NAA; cây con được ra ngôi trên nền giá thể mụn dừa: cát (tỷ lệ 1:1) sau khi cây được mang từ phòng thí nghiệm ra nhà lưới 1 tuần.

Sau khi ra ngôi 2 tuần cây được trồng trên luống với khoảng cách 20x20 cm, tiến hành tưới phân sau 5 ngày trồng và định kỳ 7 ngày tưới phân ure + N-P-K (16-16-8) ngâm và pha loãng cho cúc đến khi cây ra hoa kích thước khoảng 1,5 cm, trồng cây hoa cúc lưới cấy mô vào vụ Đông Xuân cây ra hoa tự nhiên mà không cần xử lý. Tuy nhiên, Đối với cây cúc lưới để từ 7-9 bông/cây đường kính hoa đạt 6,3 cm, đối với cây chỉ để 1 bông/cây đường kính hoa trung bình đạt 8,9 cm tương đương với kích thước hoa trên các cây mẹ lúc đầu mua về từ Đà Lạt và hoa cúc lưới đang bán tại các cửa hàng hoa tươi tại Trà Vinh.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.