foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Mỹ Chi.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014

Mô tả: 131Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 371.14 Ch300. Vị trí: phòng đọc

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất của giảng viên dạy tiếng Anh giỏi ở bậc Cao đẳng và Đại học. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ hơn 600 sinh viên các khóa 2010, 2011, 2012, và 2013 cùng với khoảng 30 giảng viên dạy tiếng Anh ở Trường Đại học trà Vinh qua khảo sát và phỏng vấn. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach, kiểm định Mann-Whitney được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu là có được một bộ tiêu chuẩn chuẩn đánh giá phẩm chất của giảng viên dạy tiếng Anh giỏi ở bậc Cao đẳng và Đại học gồm 60 tiêu chuẩn thuộc 4 thành phần: Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng nghề nghiệp, Ứng xử trong quan hệ, và phẩm chất cá nhân. Đồng thời rút ra được các phẩm chất mà giảng viên dạy tiếng Anh ở Trường Đại học Trà Vinh cần phát huy hay trau dồi thêm.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.