foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đỗ Huyền Anh, TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 55Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2015 – 2017;

- Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thiện Thuận (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích thực trạng thị trường và hoạt động maketing mix của Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh nhằm xây dựng chiến lược maketing mix cho công ty. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty trong tương lai.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích môi trường nội bộ, môi trường vĩ mô, vi mô nhằm thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với Công ty Bảo Việt Nhân thị Trà Vinh;

- Phân tích thực trạng hoạt động Marketing mix của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh;

- Xây dựng và đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược maketing mix cho Công ty Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh.

 

Tác giả: Thạch Thị Búp Phas, TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 64Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty Bảo Việt Trà Vinh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty Bảo Việt Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm, nội dung có liên quan đến văn hóa doanh nghiệp;

- Phân tích đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty Bảo Việt Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty Bảo Việt Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Võ Nhật Quang, ThS. Nguyễn Thị Hồng Phúc (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại OPPO của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp giúp OPPO thu hút thêm khách hàng và gia tăng thị phần tại Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng lựa chọn điện thoại OPPO của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại OPPO của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp để giúp OPPO thu hút thêm khách hàng và gia tăng thị phần tại Trà Vinh.

 

Read more ...

Tác giả: Lâm Thị Bích Tuyền, Dương Văn Bé Sáu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 51Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 T527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình hoạt động tín dụng, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân phường 6 (QTDND Phường 6), thành phố Trà Vinh.

- Khái quát một số lý thuyết có liên quan đến hoạt động tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng.

- Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân phường 6, thành phố Trà Vinh.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng cho đơn vị trong tương lai.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.