foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Vàng; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071 / V106 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định cơ sở lí luận của việc dạy học truyện cổ tích Khmer, của việc dạy học tích hợp; và thực tiễn của việc dạy học truyện cổ tích Khmer ở Trường Trung cấp Pali-Khmer tỉnh Trà Vinh;

- Xác định phương pháp dạy học, cách thức tổ chức dạy học truyện cổ tích Khmer theo hướng tích hợp;

- Thiết kế giáo án dạy học truyện cổ tích Khmer SGK “Ngữ văn Khmer 10” theo hướng tích hợp.

 

 

Tác giả: Lưu Thị Diệu Hiền; TS. Phan Thị Minh Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.0071 / H305 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tìm hiểu thực tế của việc dạy học phân môn làm văn theo hình thức hoạt động nhóm;

- Tìm ra những hình thức tổ chức HĐN có hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Làm Văn ở trường phổ thông;

- Rèn luyện cho HS các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng Tiếng Việt và thực hành LV.

 

 

Tác giả: Thạch Thị Thanh Loan; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / L406 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa lí thuyết về vấn đề tiếp cận liên ngành trong dạy học truyện dân gian Khmer. Đề xuất và kiểm nghiệm biện pháp nghiên cứu truyện dân gian Khmer theo hướng tiếp cận liên ngành.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát được hệ thống tư liệu bàn về vấn đề nghiên cứu truyện dân gian Khmer theo hướng tiếp cận liên ngành;

- Thiết kế hệ thống bài dạy truyện dân gian Khmer theo hướng tiếp cận liên ngành;

- Đề xuất biện pháp giảng dạy truyện dân gian Khmer theo hướng tiếp cận liên ngành;

- Thực nghiệm để kiểm nghiệm các biện pháp đã đề xuất.

 

Tác giả: Phan Văn Qui; TS. Võ Phúc Châu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.20712 / Qu300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát thực trạng của việc ứng dụng công nghệ thông tin khi dạy học các văn bản văn học dân gian có trong chương trình Ngữ văn 6 cùng những tác động của CNTT đến việc dạy học ở nhà trường THCS hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để giúp giáo viên và học sinh nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về vai trò của công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng dạy học các văn bản phần VHDG nói riêng và Ngữ văn nói chung.

 

Tác giả: Đặng Thị Hồng Anh;  TS. Trịnh Thị Lan (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / A107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu những vấn đề lí luận về dạy học tích hợp và dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn ở trường THPT;

- Tìm hiểu chung về VTM và chương trình dạy học VTM;

- Đề xuất một số biện pháp tổ chức dạy học VTM trong chương trình Ngữ văn 10 theo định hướng tích hợp;

- Thực nghiệm: thiết kế một kế hoạch thực hiện cụ thể cho quy trình đã xây dựng, tổ chức thực nghiệm để rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả.

 


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.