foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thừa Lộc.

NXB: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2008.

Mô tả: 447Tr. Kích thước: 16 x x24cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học.

Phần thứ nhất: Khái quát chung về Luật Hải quan quốc tế.

Chương 1: Những vấn đề chung về Luật Hải quan các quốc gia. Chương 2: Hội nhập kinh tế quốc tế đối với Hải quan.

Phần thứ hai: Luật Hải quan một số quốc gia trên thế giới.

Chương 3: Luật Hải quan một số quốc gia trên thế giới. Chương 4: Luật Hải quan nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa. Chương 5: Luật Hải quan Nhật Bản. Chương 6: Luật Hải quan một số nước Asean.

Phần thứ ba: Luật Hải quan Việt Nam.

Chương 7: Một số Quy định chung về Luật Hải quan Việt Nam. Chương 8: Những Quy định về thủ tục Hải quan Việt Nam. Chương 9: Quy định về thu thuế Hải quan. Chương 10: Vi phạm Pháp luật Hải quan: Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Chương 11: Hải quan Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Tạp chí Thuế nhà nước.

NXB: Tài chính. Năm: 2007.

Mô tả: 343Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Phần 2: Tập hợp các công văn mới của Bộ Tài chính - Tổng cục thuế giải đáp vướng mắc về thuế giá trị gia tăng.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Viện Đại học mở Hà Nội.

NXB: Công an Nhân dân. Năm: 2012.

Mô tả: 318Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần thứ nhất: Pháp luật ngân sách nhà nước và thuế.

Chương 1: Khái niệm pháp luật ngân sách nhà nước, chế độ phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Chương 2: Pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

Phần thứ hai: Pháp luật tài chính doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

Chương 1: Pháp luật tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

Phần thứ ba: Pháp luật ngân hàng.

Chương 1: Khái niệm pháp luật ngân hàng. Chương 2: Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Chương 3: Tổ chức tín dụng. Chương 4: Pháp luật về cấp tín dụng của tổ chức tín dụng. Chương 5: Pháp luật về dịch vụ thanh toán. Chương 6: Pháp luật về ngoại hối.

Phần thứ tư: Pháp luật về thị trường tài chính.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn, TS. Đặng Công Tráng, ...

Nhà xuất bản: Thống kê. Năm XB: 2007.

Mô tả: 319Tr, kích thước: 16 x 24cm. Số định danh: .Vị trí:

Nội dung:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về luật kinh tế. Chương 2: Hình thức doanh nghiệp. Chương 3: Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.Chương 4: Khái quát về phá sản và pháp luật phá sản. Chương 5: Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh. Chương 7: Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (chủ biên), TS. Trần Thị Hòa Bình, ThS. Vũ Văn Ngọc, ...

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 211Tr, kích thước: 16 x 24cm. Số định danh: .Vị trí:

Nội dung:

Chương 1. Quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Chương 2. Chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh. Chương 3. Pháp luật về hợp đồng kinh doanh - thương mại. Chương 4. Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại. Chương 5. Địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.

 


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.