foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Ni; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / N300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích thực trạng dịch vụ thẻ ATM của khách hàng tại BIDV chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2013-2017;

- Phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại BIDV chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM của BIDV chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / X502. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động tại Công ty Cổ phần Trà Bắc, qua đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao lòng trung thành của người lao động tại Công ty Cổ phần Trà Bắc.

 

Tác giả: Lê Thị Thùy Linh; TS. Trương Thị Bé Hai (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.4 / L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống cơ sở lý thuyết về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng;

- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng Honda của IMEX Trà Vinh thông qua việc thu thập và phân tích các số liệu thứ cấp và sơ cấp;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng Honda của IMEX Trà Vinh nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

 

 

Tác giả: Huỳnh Nghi Trung Mẫn; TS. Ngô Thị Ánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / M121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Năm: 2018.

Mô tả: 161Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / H513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu mối quan hệ của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội, cam kết tổ chức với kết quả hoạt động của doanh nghiệp - trường hợp các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, qua đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm hoàn thiện thực tiễn quản trị nguồn nhân lực gắn trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao cam kết tổ chức và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp.

 

 


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.