foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thị Ái Mỹ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương mở đầu: Nhập môn lý luận và lịch sử tôn giáo. Chương I: Lý luận chung về tôn giáo. Chương II: Đạo Phật. Chương III: Đạo Kitô. Chương IV: Đạo Hồi. Chương V: Một số tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc ở Việt Nam. Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về tôn giáo.

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Ái Mỹ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017. Số định danh:

Nội dung:

Chương I: Khoa học và nghiên cứu khoa học. Chương II: Các phương pháp nghiên cứu khoa học. Chương III: Các hình thức nghiên cứu khoa học. Chương IV: Cách thức tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học.

 

 

Register to read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phan Hữu Tài.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 45Tr. Tài liệu giảng dạy. Khoa Mác - Lênin

Nội dung.

Chương 1: Cá nhân với cộng đồng.

Bài 1: Cá nhân với cộng đồng. Bài 2: Cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chương 2: Công dân với Nhà nước và Pháp luật.

Bài 1: Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước. Bài 2: Nguồn gốc và bản chất của Pháp luật. Bài 3: Trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước và Pháp luật. Bài 4: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và Pháp luật.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.