foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thiện Thuận.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 171Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về Marketing. Chương 2: Môi trường Marketing, thị trường và hành vi tiêu dùng. Chương 3: Chiến lược sản phẩm. Chương 4: Chiến lược giá cả. Chương 5: Chiến lược phân phối. Chương 6: Chiến lược chiêu thị.

Tài liệu tham khảo

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Vũ Minh Tâm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 294Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Toàn cầu hóa và những tác động đến môi trường kinh tế - xã hội của thị trường thế giới. Chương 2: Môi trường thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chương 3: Môi trường tài chính quốc tế. Chương 4: Môi trường văn hóa quốc tế. Chương 5: Hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế. Chương 6: Chiến lược sản xuất toàn cầu và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Chương 7: Chiến lược Marketing quốc tế. Chương 8: Cấu trúc tổ chức và quản trị nguồn nhân lực quốc tế.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Thị Kim Chi.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Kế toán chi phí sản xuất và xác định giá thành trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 3: Kế toán đơn vị chủ đầu tư.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Văn Cà.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 172Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Cài đặt phần mềm và mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015. Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền. Chương 3: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả. Chương 4: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu. Chương 5: Kế toán kho. Chương 6: Kế toán tài sản cố định. Chương 7: Kế toán tiền lương. Chương 8: Kế toán thuế. Chương 9: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Thị Kim Chi.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 223Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Kế toán tiền và các khoản phải thu. Chương 2: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ. Chương 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương 4: Kế toán tài sản cố định. Chương 5: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Chương 6: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và hàng hóa. Chương 7: Kế toán đầu tư tài chính trong doanh nghiệp. Chương 8: Kế toán phát hành trái phiếu và hoạt động khác trong doanh nghiệp. Chương 9: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.

Bài tập tổng hợp

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.