foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Cao Xuân Huy.

Nhà xuất bản: Văn học. Năm xuất bản: 1995.

Mô tả: 790Tr. Khổ: 13 x 19cm.

Nội dung:

Phần I: Chủ toàn và chủ biệt, hai ngã rẽ trong triết học Đông Tây. Phần II: Tư tưởng Việt Nam từ truyền thống đến canh tân. Phần III: Đề cương bài giảng triết học cổ đại Trung Quốc. Phần IV: Niên biểu, bảng tra cứu và chú giải tên người tên sách.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thái Anh, Quốc Dũng (tuyển chọn, biên soạn).

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 2014

Mô tả: 278Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Số định danh: 320.1509597 A107. Vị trí: Kho sách 1, Phòng đọc.

Giới thiệu:

Quyển sách Tập hợp những bài viết quan trọng, những phân tích đánh giá chính xác của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà văn, các phóng viên báo trực tiếp tác nghiệp trên biển Đông nhằm cung cấp cơ sở pháp lý quan trọng, kiến thức về biển đảo của Việt Nam

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Đinh Xuân Lý, CN. Nguyễn Đăng Quang.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2013.

Mô tả: 259Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Số định danh: 324.2597075 Gi108. Vị trí: Kho sách 1.

Mục lục

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương 1: Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975). Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa. Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị. Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội. Chương 8: Đường lối đối ngoại.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc.

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2011. Số trang: 290Tr.

Giới thiệu

Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên thuận tiện trong việc học tập, ôn tập môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Các câu hỏi đáp theo đúng kết cấu và nội dung giáo trình, đi sát theo nội dung bài giúp sinh viên ôn tập một cách hiệu quả nhất.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Dương Văn Lượng, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng.

Nhà Xuất bản: Chính trị - Hành chính; Năm XB: 2010. Số trang: 151Tr.

Nội dung:

Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh. Trình bày quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về quân đội.....

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.