foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Thị Thúy Loan.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 119Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Dự bị Đại học.

Nội dung

Phần A: Hóa đại cương

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản. Chương 2: Cấu tạo nguyên tử. Chương 3: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chương 4: Liên kết hóa học. Chương 5: Dung dịch. Chương 6: Phản ứng hóa học. Chương 7: Cân bằng hóa học.

Phần B: Hóa học vô cơ

Chương 8: Đại cương về phi kim. Chương 9: Một số phi kim điển hình. Chương 10: Đại cương về kim loại. Chương 11: Một số kim loại điển hình.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Thị Thúy Loan.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 158Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Dự bị Đại học.

Nội dung

Phần A: Hóa đại cương

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản. Chương 2: Cấu tạo nguyên tử. Chương 3: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chương 4: Liên kết hóa học. Chương 5: Sự điện li. Chương 6: Phản ứng Oxi hóa - khử. Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.

Phần B: Hóa học vô cơ

Chương 1: Khái quát chung về phi kim - Halogen và một số hợp chất của chúng. Chương 2: Oxi, lưu huỳnh và một số hợp chất của lưu huỳnh. Chương 3: Nitơ, photpho và hợp chất quan trọng của chúng. Chương 4: Cacbon và hợp chất của cacbon. Chương 5: Đại cương về kim loại. Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thô, nhôm. Chương 7: Sắt, Crom và một số hợp chất quan trọng của chúng.

Thực hành 1: Nhóm Halogen, Oxi, lưu huỳnh.

Thực hành 2: Hợp chất của Nitơ, photpho.

Thực hành 3: Tính chất của một số kim loại và hợp chất của chúng.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Thị Thúy Loan.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 194Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Dự bị Đại học.

Nội dung

Phần A: Hóa đại cương

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản. Chương 2: Cấu tạo nguyên tử. Chương 3: Liên kết hóa học. Chương 4: Hợp chất vô cơ. Chương 5: Dung dịch -pH. Chương 6: Phản ứng hóa học - Sự điện phân. Chương 7: Cân bằng hóa học.

Phần B: Hóa học vô cơ

Chương 1: Đại cương về phi kim. Chương 2: Một số phi kim điển hình. Chương 3: Đại cương về kim loại. Chương 4: Một số kim loại điển hình.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Thị Thúy Loan.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 129Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Dự bị Đại học.

Nội dung

Chương mở đầu: Một số khái niệm và định luật cơ bản. Chương 1: Cấu tạo nguyên tử. Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chương 3: Liên kết hóa học. Chương 4: Phản ứng hóa học. Chương 5: Nhóm Halogen. Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh. Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Chương 8: Sự điện li. Chương 9: Nitơ - Photpho. Chương 10: Cacbon và hợp chất.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Võ Hoàng Khâng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 162Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Dự bị Đại học.

Nội dung

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm. Chương 2: Động lực học chất điểm. Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn. Chương 4: Các định luật bảo toàn.

Phần 2: Nhiệt học

Chương 1: Chất khí. Chương 2: Cơ sở của nhiệt động lực học. Chương 3: Chất rắn và chất lỏng.

Phần 3: Điện học - Điện từ học.

Chương 1: Điện tích - Điện trường. Chương 2: Dòng điện không đổi. Chương 3: Dòng điện trong các môi trường. Chương 4: Từ trường. Chương 5: Cảm ứng điện từ.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.