foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Văn Khoa (chủ biên).

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2005.

Mô tả: 215Tr. Kích thước: 19x27m.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm và định nghĩa về đất ngập nước. Chương 2: Môi trường đất ngập nước. Chương 3: Sinh địa hóa đất ngập nước. Chương 4: Phát triển hệ sinh thái đất ngập nước. Chương 5: Các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển. Chương 6: Các hệ sinh thái đất ngập nước nội địa.. Chương 7: Phân loại và kiểm kê đất ngập nước. Chương 8: Quản lý và bảo vệ đất ngập nước. Chương 9: Tài nguyên đất ngập nước Việt Nam - phục hồi và sử dụng hợp lý.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Hoàng Vũ.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 449Tr.

Nội dung:

Chương 1: Quê hương và gia thế. Chương 2: Thời niên thiếu bôn ba. Chương 3: Từ cù Lao dài đến đảo Thổ Chu. Chương 4: Hai lần sang Bangkok. Chương 5: Khôi phục Gia Định. Chương 6: Từ Bình Nại đến Thị Nại. Chương 7: Ngoại giao và quân sự. Chương 8: Mặt trận thứ hai. Chương 9: Tám năm trên đất Bắc. Chương 10: Bảo hộ Cao Miên. Chương 11: Trấn thủ Vĩnh Thanh. Chương 12: Từ Cao Miên về Vĩnh Thanh. Chương 13: Bảo hộ Cao Miên lần thứ ba. Chương 14: Phát triển vùng Châu Đốc. Chương 15: Lưu lại cho đời. Chương 16: Nhân tình ấm lạnh. Chương 17: Cái quan định luận.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Lê Minh Tâm, ThS. Vũ Thị Nga (chủ biên).

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2012.

Mô tả: 531Tr. Khổ: 15 x 22cm.

Nội dung:

Chương 1: Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - nhà nước Văn Lang Âu lạc. Chương 2: Nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc (179 tr.CN -938). Chương 3: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến. Chương 4: Nhà nước và pháp luật Ngô, Đinh, tiền Lê giai đoạn củng cố nền độc lập dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyền. Chương 5: Nhà nước và pháp luật các triều đại Lý, Trần, Hồ trong giai đoạn củng cố và phát triển nhà nước trung ương tập quyền. Chương 6: Nhà nước phong kiến quân chủ tập quyền thời Lê sơ (Đầu thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI).  Chương 7: Nhà nước trong thời kỳ nội chiến phân liệt (TK XVI - XVIII). Chương 8: Pháp luật thế kỷ thứ XV - XVIII, Bộ Quốc triều Hình luật và Bộ Quốc triều Khám tụng điều lệ. Chương 9: Nhà nước và pháp luật trong nền quân chủ chuyên chế triều Nguyễn (1802 - 1884).

Chính quyền và luật lệ thời Pháp thuộc:

Chương 10: Chính quyền. Chương 11: Pháp luật và tòa án.

Nhà nước và pháp luật từ Cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay:

Chương 12: Cách mạng tháng tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước và pháp luật trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). Chương 13: Nhà nước và pháp luật trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 - 1976). Chương 14: Sự thành lập nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976), nhà nước và pháp luật trong cơ chế tập trung quan liêu - bao cấp (1975 - 1986). Chương 15: Nhà nước và pháp luật thời kỳ đổi mới.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Điềm, ThS. Vũ Thị Nga (chủ biên).

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2012.

Mô tả: 438Tr. Khổ: 14,5 x 20,4cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Sự tan rã của công xã nguyên thủy - quá trình hình thành nhà nước và pháp luật.

Phần thứ hai: Nhà nước và pháp luật thời kỳ cổ đại.

Chương 1: Nhà nước và pháp luật phương Đông cổ đại. Chương 2: Nhà nước và pháp luật phương Tây cổ đại.

Phần thứ ba: Nhà nước và pháp luật thời kỳ trung đại.

Chương 3: Nhà nước và pháp luật phong kiến phương Đông. Chương 4: Nhà nước và pháp luật phong kiến Tây Âu.

Phần thứ tư: Nhà nước và pháp luật thời kỳ cận đại.

Chương 5: Nhà nước và pháp luật tư sản.

Phần thứ năm: Nhà nước và pháp luật thời kỳ hiện đại.

Chương 6: Nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ hiện đại. Chương 7: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên).

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 399Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại.

Chương 1: Việt Nam từ tiền sử đến thời dựng nước. Chương 2: Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc. Chương 3: Việt Nam từ giữa thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIV. Chương 4: Việt Nam thế kỷ XV. Chương 5: Việt Nam từ giữa thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVIIIChương 6: Việt Nam từ giữa thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX.

Phần thứ hai: Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại.

Chương 7: Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. Chương 8: Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cuối chiến tranh thế giới thứ nhất. Chương 9: Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930. Chương 10: Việt Nam trong những năm 1930 - 1945. Chương 11: Việt Nam trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chế độ dân chủ mới (1945- 1954). Chương 12: Việt Nam từ 1954 đến 1975. Chương 13: Việt Nam từ 1975 đến nay.

Tổng kết.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.