foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lý Thành Tiến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 101Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Xác suất - Công thức tính xác suất. Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên. Chương 3: Mẫu ngẩu nhiên và các quy luật phân phối mẫu. Chương 4: Ước lượng tham số tổng thể. Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê. Chương 6: Phân tích hồi quy và tương quan.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Minh Triển.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 85Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương I: Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số một biến số. Chương II: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến số. Chương III: Tích phân của hàm một biến số. Chương IV: Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Chương V: Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Chương VI: Phương trình vi phân.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Cao Hữu Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 103Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương bổ sung : Các trường số. Chương 1: Hàm số - Giới hạn - Liên tục. Chương 2: Đạo hàm - Vi phân -Tính tích phân hàm một biến số. Chương 3: Lý thuyết chuỗi. Chương 4: Đạo hàm -Vi phân - Hàm nhiều biến. Chương 5: Ma trận - Định thức – Hệ phương trình tuyến tính. Chương 6: Phương trình vi phân cơ bản.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Văn Tiên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 134Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Phần đại số và giải tích

Chương 1: Lượng giác. Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng. Chương 3: Tích phân đường - Tích phân mặt. Chương 4: Số phức.

Phần hình học

Chương 5: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Chương 6: Phương pháp tọa độ trong không gian.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Cao Hữu Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 56Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Hàm số - Giới hạn _ Liên tục. Chương 2: Đạo hàm - Vi phân phân hàm một biến số. Chương 3: Phép tính tích phân hàm một biến số. Chương 4: Tích phân suy rộng. Chương 5:Lý thuyết chuỗi.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.