User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Võ Phước Hưng, Trầm Hoàng Nam.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2017.

Mô tả: 155Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản. Chương 3: Xử lý văn bản cơ bản với Microsoft Word 2013. Chương 4: Xử lý bảng tính cơ bản với Microsoft Excel 2013. Chương 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản với Microsoft Powerpoint 2013. Chương 6: Sử dụng internet cơ bản

Register to read more ...