Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Nhứt Lam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 80Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin. Chương 2: Kho dữ liệu. Chương 3: Cơ sở dữ liệu đa chiều. Chương 4: Web ngữ nghĩa. Chương 5: Ontology. Chương 6: Kỹ thuật đệ quy.

Register to read more ...