Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Khấu Văn Nhựt.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Bài 1: Lịch sử máy tính. Bài 2: Các cổng luận lý, tối giản mạch bằng phương pháp đại số Boolean và bản đồ Karnaugh. Bài 3: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính. Bài 4: Tổ chức bộ vi xử lý. Bài 5: Các cấp bộ nhớ và bộ lưu trữ.

Register to read more ...