foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trầm Hoàng Nam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Đại cương về đồ thị. Chương 2: Các bài toán về đường đi. Chương 3: Đồ thị phẳng và tô màu đồ thị. Chương 4: Cây.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Đoàn Phước Miền, Phạm Thị Trúc Mai.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 118Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về PHP. Chương 2: PHP cơ bản. Chương 3: PHP & MySQL. Chương 4: Hoàn thành một trang web.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Hoàng Duy Thiện.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Mô tả nền tảng hệ điều hành Android. Chương 2: Thiết kế ứng dụng Android. Chương 3: Mô tả ứng dụng App Inventor. Chương 4: Xây dựng ứng dụng Android trên App Inventor.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hà Thị Thúy Vi.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 141Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về cơ sỡ dữ liệu. Chương 2: Mô hình thực thể kết hợp. Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ. Chương 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ. Chương 5: Phụ thuộc hàm, khóa và ràng buộc toàn vẹn của lược đồ quan hệ. Chương 6: Chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Chương 7: Ngôn ngữ SQL.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phan Quốc Nghĩa, Lê Minh Tự.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Cấu trúc dữ liệu tập tin. Chương 2: Sắp thứ tự ngoại. Chương 3: Bảng băm (HASH TABLE). Chương 4: B-TREE và bộ nhớ ngoài. Chương 5: Kỹ thuật thiết kế giải thuật.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.