foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Trần Diễm Hạnh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 154Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về ASP.NET. Chương 2: Web form. Chương 3: Server Controls. Chương 4: Điều khiển chuyển hướng dữ liệu. Chương 5: ADO.Net. Chương 6: Điều khiển trình bày dữ liệu. Chương 7: Quản lý trạng thái.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đoàn Phước Miền, Phạm Thị Trúc Mai.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 235Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Nội dung:

Chương 1: Ngôn ngữ HTML. Chương 2: Bảng mẫu nạp chồng - CSS. Chương 3: Ngôn ngữ Javascript. Chương 4: Tổng quan về PHP. Chương 5: PHP cơ bản. Chương 6: PHP & MySQL. Phụ lục 1: Công cụ hỗ trợ thiết kế web. Phụ lục 2: Mãng trong PHP.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Minh Đương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 126Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về .Net Framework. Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C#. Chương 3: Hướng đối tượng trong C#. Chương 4: Lập trình trên Windows Form. Chương 5: Xử lý dữ liệu với ADO.Net.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Bá Nhiệm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 110Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Nội dung:

Chương 1: Phát biểu tổng quan về hệ điều hành Linux. Chương 2: Cài đặt hệ điều hành Ubuntu. Chương 3: Trình bày cấu trúc hệ thống cây thư mục. Chương 4: Trình bày các lệnh trong cơ chế dòng lệnh. Chương 5: Trình bày các chương trình ứng dụng. Chương 6: Quản lý các ứng dụng. Chương 7: Quản lý người dùng. Chương 8: Trình bày các phần mềm bổ trợ.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Khắc Quốc, Nguyễn Ngọc Đan Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 104Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về XML. Chương 2: Tạo tài liệu XML hợp khuôn dạng. Chương 3: Định nghĩa kiểu tài liệu - DTD. Chương 4: Định dạng tài liệu XML với CSS và XSL. Chương 5: Lược đồ XML. Chương 6: Dom và xử lý XML với Javascript.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.