foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Mộng Hiền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 58Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Chương 1: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel. Chương 2: Áp dụng các hàm tài chính trong excel. Chương 3: Một số bài toán ứng dụng trong kinh doanh.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Khắc Quốc, Nguyễn Ngọc Đan Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 158Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Phần I: Phương tiện kỹ thuật dạy học

Chương 1: Tổng quan về phương tiện kỹ thuật dạy học. Chương 2: Một số phương tiện kỹ thuật.

Phần II: Ứng dụng MS. OFFICE nâng cao hiệu quả trong soạn giảng

Chương 1: Microsoft Word. Chương 2: Microsoft Powerpoint.

Phần III: Một số phần mềm hỗ trợ dạy học sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học

Chương 1: Giới thiệu bản đồ tư duy. Chương 2: Phần mềm Mind Manager 8.0. Chương 3: Chỉnh sửa ảnh bằng MS. OFFICE PICTURE MANAGER. Chương 4: Xây dựng câu chuyện bằng hình ảnh. Chương 5: Thiết kế ảnh động bằng Microsoft Gif Animator. Chương 6: Phần mềm Logo. Chương 7: Truyền thông qua mạng. Chương 8: Thi trực tuyến.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Minh Đương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 119Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống thông tin. Chương 2: Mô tả hệ thống. Chương 3: Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu của hệ thống thông tin. Chương 4: Mô hình dữ liệu mức logic. Chương 5: Phân tích và thiết kế thành phần xử lý của hệ thống thông tin. Chương 6: Thiết kế thành phần giao diện của hệ thống thông tin.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Nhứt Lam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 82Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu về các phương pháp lập trình. Chương 2: Lớp và đối tượng. Chương 3: Thừa kế và đa hình. Chương 4: Tái định nghĩa.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Khấu Văn Nhựt.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 127Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Nội dung:

Chương 1:Hoạt động của hệ thống máy tính. Chương 2: Xử lý các sự cố máy tính khi tháo và lắp đặt. Chương 3: Tiến trình khởi động. Chương 4: Phân vùng và định dạng đĩa cứng. Chương 5: Cài đặt hệ điều hành.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.