foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Võ Phước Hưng, Trầm Hoàng Nam.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2017.

Mô tả: 155Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản. Chương 3: Xử lý văn bản cơ bản với Microsoft Word 2013. Chương 4: Xử lý bảng tính cơ bản với Microsoft Excel 2013. Chương 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản với Microsoft Powerpoint 2013. Chương 6: Sử dụng internet cơ bản

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nhan Minh Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2017.

Mô tả: 150Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ Java. Chương 2: Xây dựng lớp trong Java. Chương 3: Các cấu trúc lệnh cơ bản trong Java. Chương 4: Kế thừa, trừu tượng và đa hình. Chương 5: Xử lý ngoại lệ. Chương 6: Thiết kế giao diện trong Java. Chương 7: Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC. Chương 8: Thiết lập kết nối Java với cơ sở dữ liệu. Chương 9: Phát triển ứng dụng Java kết nối cơ sở dữ liệu.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Nhứt Lam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 80Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin. Chương 2: Kho dữ liệu. Chương 3: Cơ sở dữ liệu đa chiều. Chương 4: Web ngữ nghĩa. Chương 5: Ontology. Chương 6: Kỹ thuật đệ quy.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đan Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 106Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan về lập trình cấu trúc. Chương 2: Kiểu dữ liệu mảng. Chương 3: Biến con trỏ. Chương 4: Biến cấu trúc. Chương 5: Tập tin. Chương 6: Kỹ thuật đệ quy.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Khấu Văn Nhựt.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Bài 1: Lịch sử máy tính. Bài 2: Các cổng luận lý, tối giản mạch bằng phương pháp đại số Boolean và bản đồ Karnaugh. Bài 3: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính. Bài 4: Tổ chức bộ vi xử lý. Bài 5: Các cấp bộ nhớ và bộ lưu trữ.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.