Bài viết

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Ảnh hưởng của 2 loại thức ăn khác nhau trong ương nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) giai đoạn 20 - 150g tại Trà Vinh

 

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Ảnh hưởng của 2 loại thức ăn khác nhau trong ương nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) giai đoạn 20 - 150g tại Trà Vinh.

Tác giả: Dương Hoàng Oanh (Chủ nhiệm đề tài)

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh . Năm xuất bản: 2008

Mô tả: 84tr, hình minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 639.3 O-408. Vị trí: Kho sách 2