foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2014.

Mô tả: 123Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Chăn nuôi Thú y.

Chương 1: Tế bào học. Chương 2: Xác định cấu tạo, chức năng các loại mô trong cơ thể Chương 3: Xác định mô học chuyên biệt. Chương 4: Phôi thai học.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.