foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thùy Linh - BM Chăn nuôi Thú y.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2013.

Mô tả: 102Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về độc chất học. Chương 2: Chẩn đoán và điều trị ngộ độc. Chương 3: Độc chất học nguyên khoa.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.