foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lý Thành Tiến.

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2013.

Mô tả: 105Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Sơ lược về xác suất và biến ngẫu nhiên. Chương 2: Dữ liệu thống kê và các đại lượng thống kê mô tả. Chương 3: Ước lượng tham số tổng. Chương 4: Kiểm định giả thiết thống kê và phân tích phương sai. Chương 5: Phân tích hồi quy và tương quan.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.