Bài viết

Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha định hướng từ thông Rotor có xét ảnh hưởng bão từ hòa

Tác giả: Nguyễn Thanh HiềnPGS. TS. Nguyễn Hữu Phúc (Người hướng dẫn Khoa học).

Nhà XB: Trường ĐHSPKT TP. HCM. Năm XB: 2011

Mô tả: 125Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.