foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Mỹ Phượng, PGS.TS. Đinh Thanh Huề, GS. TS. Nguyễn Hải Thủy (Người hướng dẫn khoa học).

Nhà xuất bản:Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. Năm XB: 2012.

Mô tả: 150Tr, kích thước: 30cm

Mục tiêu của luận án:

1 - Xác định tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường - đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

2 - Đánh giá kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống tiền đái tháo đường - đái tháo đường tuýp 2.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thị Hòa Bình; PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh, PGS. TS. Trương Quang Nhơn (người hướng dẫn khoa học).

Nhà XB: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm XB: 2010.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 616.1 B312. Vị trí: phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan.

1/ Định nghĩa và phân loại đột quỵ não. 2/ Mốc xác định người cao tuổi. 3/ Đặc điểm lâm sàng nhồi máu não. 4/ Hình ảnh học sọ não. 5/ Chẩn đoán đột quỵ. 6/ Điều trị thiếu máu não cục bộ.

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

 1/ Đối tượng nghiên cứu. 2/ Phương pháp nghiên cứu.

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

1/ Một số đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu. 2/ Một số đặc điểm lâm sàng của nhồi máu não ở người cao tuổi. 3/ Đặc điểm hình ảnh học.

Chương 4: Bàn luận

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.