foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: GS. Trần Thúy, PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim, TS. Đặng Minh Hằng.

Nhà xuất bản: Y học. Năm XB: 2006.

Mô tả: 501Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1: Đại cương về nhi khoa y học cổ truyền.

Bài 1: Phạm vi nhi khoa y học cổ truyền. Bài 2: Một số đặc điểm sinh lý và bệnh lý. Bài 3: Chẩn đoán nhi khoa. Bài 4: Nguyên tắc điều trị bệnh nhi khoa.

Chương 2: Điều trị một số bệnh nhi khoa.

Bài 1: Suy dinh dưỡng. Bài 2: Tiêu chảy trẻ em. Bài 3: Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em. Bài 4: Các hội chứng động kinh. Bài 5: Đái dầm.

Chương 3: Điều trị một số bệnh truyền nhiễm nhi khoa.

Bài 1: Sở. Bài 2: Thủy đậu. Bài 3: Quai bị. Bài 4: Ho gà. Bài 5: Viêm não Nhật Bản. Bài 6: Sốt xuất huyết Dengue.

Register to read more ...

Tác giả: Hoàng Gia (chủ biên).

Nhà xuất bản: Y học. Năm XB: 2009.

Mô tả: 302Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 616 CH114S/T2

Nội dung:

Chương 1: Các bệnh thần kinh. Chương 2: Các bệnh xương khớp. Chương 3: Các loại nhiễm độc. Chương 4: Các bệnh do tác nhân vật lý. Chương 5: Các bệnh mạch máu ngoại vi. Chương 6: Bệnh của các tuyến nội tiết.

Register to read more ...

Tác giả: Hoàng Gia (chủ biên).

Nhà xuất bản: Y học. Năm XB: 2009.

Mô tả: 422Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 616 CH114S/T1

Nội dung:

Chương 1: Các bệnh tim mạch. Chương 2: Các bệnh hô hấp. Chương 3: Các bệnh tiêu hóa. Chương 4: Các bệnh tiết niệu.

Register to read more ...

Tác giả:TS. Nguyễn Văn Mạn, BS. Nguyễn Phiên (chủ biên).

Nhà xuất bản: Y học. Năm XB: 2011.

Mô tả: 138Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.6 Ph305

Nội dung:

Bài 1: Hệ thống tổ chức ngành y tế và hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam. Bài 2: Những quan điểm đường lối cơ bản của Đảng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Bài 3: Đạo đức của người cán bộ y tế. Bài 4: Tổ chức và quản lý y tế cơ sở. Bài 5: Tổ chức và quản lý bệnh viện. Bài 6: Chức trách, chế độ quy định đối với người điều dưỡng. Bài 7: Đại cương về quản lý y tế. Bài 8: Lập kế hoạch y tế. Bài 9: Theo dõi và đánh giá hoạt động y tế. Bài 10: Giám sát. Bài 11: Truyền thông giao tiếp với đồng nghiệp. Bài 12: Huy động sự tham gia của cộng đồng. Bài 13: Làm việc theo nhóm.

Register to read more ...

Tác giả: TS. Dương Huy Liệu, PGS. TS. Trương Việt Dũng.

Nhà xuất bản: Y học. Năm XB: 2006.

Mô tả: 225Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 362.106 QU105L

Nội dung:

Bài 1: Chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001 - 2010. Bài 2: Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Việt Nam. Bài 3: Xây dựng chính sách y tế công cộng. Bài 4: Đánh giá, phân tích và điều chỉnh chính sách y tế công cộng. Bài 5: Tổ chức bộ máy y tế Việt Nam. Bài 6: Tổng quan chung về quản lý. Bài 7: Xây dựng đội hình làm việc. Bài 8: Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)Bài 9: Quyền lực. Bài 10: Sự lãnh đạo. Bài 11: Kỹ năng quản lý. Bài 12: Tổng quan về kế hoạch. Bài 13: Thông tin và quản lý thông tin y tế. Bài 14: Chẩn đoán cộng đồng, xác định vấn đề sức khỏe và lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên. Bài 15: Xây dựng mục tiêu y tế trong lập kế hoạch. Bài 16: Đánh giá hoạt động - chương trình can thiệp y tế. Bài 17: Giám sát. Bài 18: Hướng dẫn viết kế hoạch y tế địa phương. Bài 19: Một số danh từ và giải nghĩa dùng trong chính sách và quản lý y tế.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.