foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2007.

Mô tả: 299Tr. Khổ: 19 x 27cm.

Nội dung:

Chương 14: Dây mềm. Chương 15: Tính chuyển vị theo phương pháp năng lượng. Chương 16: Giải bài toán siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Chương 17: Ma trận chuyển. Chương 18: Phương pháp phần tử hữu hạn. Chương 19: Tải trọng động. Chương 20: Tính độ bền khi ứng suất biến đổi có chu kì. Chương 21: Ổn định. Chương 22: Thanh thành mỏng. Chương 23: Ống dày. Chương 24: Vỏ. Chương 25: Ứng suất tiếp xúc.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2006.

Mô tả: 243Tr. Khổ: 19 x 27cm.

Nội dung:

Phần I: Các chương trình tổng quát của cơ học vật rắn biến dạng.

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Trạng thái ứng suất. Chương 3: Thạng thái biến dạng. Chương 4: Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng.

Phần II: Các bài toán thuộc về thanh.

Chương 5: Các bài toán thuộc về thanh. Chương 6: Thanh, nội lực trong thanh. Chương 7: Bài toán uốn cộng kéo (hoặc nén)Chương 8: Bài toán uốn ngang phẳng. Chương 9: Đường đàn hồi. Chương 10: Bài toán xoắn thuần túy. Chương 11: Tính các mối nối ghép. Chương 12: Bài toán chịu lực phức tạp. Chương 13: Dầm trên nền đàn hồi.

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng.

Nhà xuất bản: TP. HCM. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 443Tr. Khổ: 19 x 27cm.

Nội dung:

Chương 1: Kéo - nén đúng tâm. Chương 2: Tính các mối nối ghép. Chương 3: Trạng thái ứng suất biến dạng định luật húc tổng quát. Chương 4: Các thuyết bền. Chương 5: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang. Chương 6: Xoắn thuần túy  thanh thẳng. Chương 7: Uốn phẳng. Chương 8: Tính thanh chịu lực phức tạp. Chương 9: Thanh cong phẳng. Chương 10: Ổn định. Chương 11: Uốn ngang và uốn dọc đồng thời. Chương 12: Chuyển vị hệ thanh. Chương 13: Tính hệ thanh siêu tĩnh bằng phương pháp áp lực. Chương 14: Tải trọng động. Chương 15: Tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian. Chương 16: Dây mềm. Chương 17: Dầm trên nền đàn hồi. Chương 18: Xoắn - uốn thanh thành mỏng mặt cắt hở. Chương 19: Ứng suất tiếp xúc. Chương 20: Tính ống dày. Chương 21: Tấm và vỏ mỏng.

Register to read more ...

Tác giả: Phạm Huy Chính.

Nhà xuất bản: TP. HCM. Năm xuất bản: 2010.

Mô tả: 304Tr. Khổ: 17 x 24cm.

Nội dung:

A - Theo dõi, giám sát và kiểm tra chất lượng thi công phần móng. B - Giám sát, kiểm tra chất lượng thi công phần kết cấu nhịp. C - Giám sát, kiểm tra một số hạng mục khác.

Register to read more ...

Tác giả: PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, TSKH. KTS. Nguyễn Văn Đỉnh (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm xuất bản: 2012.

Mô tả: 347Tr. Khổ: 17 x 24cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung và hệ thống văn bản pháp luật về bảo hộ lao động

Chương 1: Khái niệm, nội dung của công tác bảo hộ lao động. Chương 2: Hệ thống tổ chức và quản lý công tác BHLĐ. Chương 3: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ - an toàn - vệ sinh lao động.

Phần thứ hai: Kỹ thuật an toàn lao động trong ngành xây dựng

Chương 4: Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng. Chương 5: Kỹ thuật an toàn điện trong xây dựng. Chương 6: Kỹ thuật an toàn lao động khi sử dụng các máy móc, thiết bị thi công trong xây dựng. Chương 7: Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Chương 8: Kỹ thuật ATLĐ trong vận hành các thiết bị khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng. Chương 9: Kỹ thuật an toàn khi thi công công trình ngầm. Chương 10: Kỹ thuật an toàn trong thi công các bộ phận công trình trên cao. Chương 11: Các biện pháp kỹ thuật phòng chống cháy, nổ trong xây dựng.

Phần thứ ba: Vệ sinh lao động trong ngành xây dựng.

Chương 12: Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp. Chương 13: Điều kiện lao động, tai nạn lao động, các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất xây dựng. Chương 14: Vi khí hậu và biện pháp đảm bảo các điều kiện vi khí hậu trong ngành xây dựng. Chương 15: Phòng chống bụi và nhiễm độc trong xây dựng. Chương 16: Phòng chống tiếng ồn và rung động trong xây dựng. Chương 17: Đảm bảo ánh sáng cho không gian sản xuất và xây dựng. Chương 18: Phòng chống tác hại của các chất phòng xạ trong xây dựng. Chương 19: An toàn khi làm việc ở trường điện từ tần số thấp, cao và cực cao. Chương 20: Phương tiện bảo vệ cá nhân.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.