foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị An.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2014.

Mô tả: 359Tr. Khổ: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Truyền thuyết với tư cách là một thể loại văn học dân gian. Chương 2: Văn bản hóa truyền thuyết dân gian trong sử và thần tích. Chương 3: Việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian trong văn xuôi trung đại.

Kết luận.

Phụ lục.

Register to read more ...

Tác giả: Sơn Nam.

Nhà xuất bản: Văn hóa. Năm xuất bản: 1992.

Mô tả: 219Tr. Khổ: 13 x 19cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật. Chương 3: Văn bản quy phạm pháp luật. Chương 4: Quan hệ pháp luật. Chương 5: Thực hiện pháp luật - Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 6: Pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chương 7: Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

Register to read more ...

Tác giả: Hêghen.

Người dịch: Phan Ngọc.

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 1999.

Mô tả: 831Tr.

Nội dung:

Phần thứ ba: Hệ thống các ngành nghệ thuật

Các nghệ thuật tạo hình:

I/ Kiến trúc

Chương 1: Kiến trúc độc lập hay tượng trưng. Chương 2: Kiến trúc cổ điển. Chương 3: Kiến trúc lãng mạn.

II/ Điêu khắc.

Chương 1: Nội dung của điêu khắc thực sự. Chương 2: Lý tưởng của điêu khắc. Chương 3: Các phương thức thể hiện khác nhau, các loại chất liệu khác nhau và các giai đoạn phát triển lịch sử của điêu khắc.

III/ Các nghệ thuật lãng mạn.

Chương 1: Hội họa. Chương 2: Âm nhạc. Chương 3: Các nghệ thuật lãng mạn.

Register to read more ...

Tác giả: Hêghen.

Người dịch: Phan Ngọc.

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 1999.

Mô tả: 917Tr.

Nội dung:

Mỹ học của Hêghen (tóm tắt nội dung)

Dẫn luận:.

I/ Sự xác lập phạm vi và sự bảo vệ mỹ học. II/ Những phương thức nghiên cứu khoa học về cái đẹp và về sáng tác nghệ thuật. III/ Khái niệm cái đẹp ở trong nghệ thuật. IV/ Sự phân chia.

Phần thứ nhất: Ý niệm cái đẹp trong nghệ thuật hay lý tưởng.

Chương 1: Khái niệm cái đẹp nói chung. Chương 2: Cái đẹp trong tự nhiên. Chương 3: Cái đẹp trong nghệ thuật hay lý tưởng.

Phần thứ hai: Sự phát triển của lý tưởng ở trong những hình thức đặc thù của cái đẹp.

I/ Hình thức nghệ thuật tượng trưng

Lời mở đầu: Bàn về tượng trưng nói chung. Chương 1: Tính tượng trưng không có ý thức. Chương 2: Tính tượng trưng của cái trác tuyệt. Chương 3: Tính tượng trưng có ý thức của hình thức nghệ thuật có tác dụng so sánh.

II/ Hình thức cổ điển của nghệ thuật

Lời nói đầu: Bàn về tính chất cổ điển nói chung. Chương 1: Quá trình hình thành hình thức cổ điển. Chương 2: Lý tưởng của hình thức nghệ thuật cổ điển. Chương 3: Sự tan rã của hình thức nghệ thuật cổ điển.

III/ Hình thức lãng mạn của nghệ thuật.

Lời nói đầu: Bàn về tính lãng mạn nói chung. Chương 1: Lĩnh vực tôn giáo của nghệ thuật lãng mạn. Chương 2: Chế độ hiệp sĩ. Chương 3: Tính độc lập có tính hình thức của những điều đặc thù cá nhân.

Register to read more ...

Tác giả: Denis Huisman.

Người dịch: Huyền Giang.

Nhà xuất bản: Thế giới. Năm XB: 1999.

Mô tả: 156Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Phần I: Đại cương về logic

Chương 1: Về ngôn ngữ và logic. Chương 2: Khái niệm. Chương 3: Phán đoán. Chương 4: Logic mệnh đề. Chương 5: Logic vị từ. Chương 6: Logic tình thái. Chương 7: Logic đa trị và logic mờ. Chương 8: Logic thời gian. Chương 9: Những nguyên lý cơ bản của tư duy. Chương 10: Suy luận logic.

Phần II: Tiếng Việt

Chương 11: Suy luận ngôn ngữ. Chương 12: Logic và sắc thái ngôn ngữ. Chương 13: Logic các từ hư. Chương 14: Logic và sự nhận thức không gian. Chương 15: Những hiện tượng "phi logic" trong tiếng Việt. Chương 16: Phủ định và bác bỏ.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.