foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Trung; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tôn giáo là một bộ phận văn hóa tinh thần của con người, một sản phẩm mang tính xã hội và văn hóa. Trên cơ sở những lý luận về văn hóa, tôn giáo và lễ hội, cùng với các phương pháp nghiên cứu khoa học, đối chiếu, công trình nghiên cứu này nhằm tìm ra những giá trị đặc trưng, biểu hiện văn hóa truyền thống của dân tộc trong lễ tang của tín đồ đạo Cao Đài đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của tín đồ đạo Cao Đài và người dân tỉnh Trà Vinh, góp thêm một cái nhìn văn hóa về bản chất của một tôn giáo bản địa thời hiện đại. Luận văn này đi sâu nghiên cứu mang tính thực hành của đạo Cao Đài. Đồng thời, qua nghiên cứu về lễ tang của tín đồ đạo Cao Đàihệ phái Ban Chỉnh đạo, tìm ra những chức năng, vai trò, đặc điểm, giá trị đối với đời sống tôn giáo của tín đồ ở địa phương trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thành Vĩnh; GS. TS. Lê Chí Quế (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở làm rõ hơn những vấn đề về lý luận và thực tiễn về gia đình, nếp sống gia đình, luận văn đi sâu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng đời sống xã hội, quan sát xu hướng biến đổi nhằm đúc kết những giá trị tích cực của nếp sống gia đình, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực có thể làm mờ nhạt đạo lý gia đình Việt Nam ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang trong thời kỳ đổi mới. Từ đó, Luận văn đề xuất những giải pháp làm cơ sở tham khảo nhằm thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tỉnh Hậu Giang.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Lê Phan; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài hệ thống các nguồn tài liệu về tạo hình trong cộng đồng dân tộc Khmer ở Sóc Trăng, từ đó tìm hiểu giá trị của nó thông qua việc khảo sát chùa Khléang tỉnh Sóc Trăng. Phân tích thực trạng và xu hướng phát triển trong quá trình giao thoa, hội nhập văn hóa của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa ở Sóc Trăng.

Nghiên cứu, phân tích các đặc điểm chung và riêng đối với tạo hình truyền thống của người Khmer tại chùa Khléang tỉnh Sóc Trăng từ đó tìm hiểu về đời sống văn hóa vật chất và đời sống văn hóa tinh thần. Trên cơ sở đó, nhận diện giá trị văn hóa trong nghệ thuật tạo hình của người Khmer.

cung cấp luận cứ khoa học góp phần vào việc hoạch định chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống tỉnh Sóc Trăng.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Loan; PGS. TS. Phạm Thu Yến (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu, hệ thống lại cách thể hiện niềm tin của cư dân huyện Long Mỹ đối với Bác Hồ và chứng minh niềm tin yêu đối với Bác Hồ của cư dân huyện Long Mỹ bất biến với thời gian. Bác Hồ trở thành điểm tựa, thành động lực để các dân tộc anh em trên quê hương Long Mỹ phấn đấu vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn và gắn kết cộng đồng tốt hơn.

Register to read more ...

Tác giả: Lâm Tuyết Thảo; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ vị trí vai trò thực hiện chính sách dân tộc địa phương, luận văn trình bày thực trạng đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer đối với chính sách văn hóa dân tộc ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Từ đó kiến nghị về giải pháp nhằm phát huy đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer gắn với chính sách văn hóa dân tộc hiện nay.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.