foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tấn Giúp; TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống cơ sở lý luận về tín ngưỡng thờ thủy thần gắn với đặc trưng vùng sông nước Nam bộ nói chung và Hậu Giang nói riêng.

Tìm hiểu những đặc điểm và giá trị của tục thờ Bà – Cậu đang hiện diện tại các gia đình trong cộng đồng cư dân tỉnh Hậu Giang.

Tìm hiểu những biến đổi của tục thờ Bà – Cậu trong bối cảnh xã hội hiện đại. Đồng thời trên kết quả nghiên cứu và điều kiện thực tế địa phương luận văn đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của tục thờ Bà – Cậu trong đời sống tín ngưỡng của cư dân tỉnh Hậu Giang.

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Thị Hồng Thắm; TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống cơ sở lý luận về thời gian rỗi và nhu cầu văn hóa của phụ nữ trong bối cảnh xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Khảo sát thực tiễn việc sử dụng thời gian rảnh rỗi của phụ nữ nông thôn, tập trung nghiên cứu sâu tại xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Đánh giá, phân tích nhu cầu và sở thích của phụ nữ trong thời gian rỗi trên những điều kiện chủ quan và khách quan của địa phương. Qua đó đưa ra một số khuyến nghị và đề xuất cách thức tổ chức các hoạt động trong thời gian rỗi cho phụ nữ của xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Từ những mục tiêu trên, chúng tôi muốn khẳng định văn hóa là nền tảng xã hội, là động lực phát triển xã hội. Các hoạt động văn hóa có vị trí quan trọng đối với phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, giúp họ nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với gia đình; đồng thời, thấy được vai trò, vị thế của mình trong xã hội.

Register to read more ...

Tác giả: Trịnh Thị Trúc Linh; PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực chất đời sống văn hóa của tu sĩ Phật giáo Hệ phái Bắc tông tỉnh Hậu Giang hiện nay để qua đó, thấy được những ảnh hưởng của đời sống văn hóa Phật giáo này đối với giáo hội, trong lối sống của tín đồ và trong xã hội tỉnh Hậu Giang nói chung.

Register to read more ...

Tác giả: Thạch Thị Phương Thảo; PGS.TS. Phan An (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, kiến trúc, nghi thức thờ cúng, đặc điểm và vai trò của tín ngưỡng bà Chúa Xứ ở Trà Vinh.

- Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá và rút ra một số nhận xét trong tín ngưỡng này.

- Đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy những giá trị tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng bà Chúa Xứ tới đời sống của người dân ở Trà Vinh hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thắm; PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 124Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Góp phần hiểu rõ thực trạng, vị trí, vai trò của người phụ nữ gia đình trong cuộc vận động xây dựng hộ gia đình văn hóa qua quá trình biến đổi của xã hội.

- Đề tài đề xuất cho Hội LHPN huyện Vũng Liêm, lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, bản thân phụ nữ những giải pháp để nhằm phát huy hơn nữa vai trò phụ nữ trong lĩnh vực xây dựng gia đình văn hóa ở cơ sở.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.