foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, TS. Bùi Thị Ngọc Lan.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm xuất bản: 2007.

Mô tả: 198Tr. Khổ: 13 x 19cm.

Nội dung:

Phần I: Lý thuyết, câu hỏi và trả lời. Phần II: Bài tập và đáp án trắc nghiệm. Phần III: Câu hỏi và đáp án câu hỏi tự luận

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trương Hoài Thừa, Sầm Hiền An, Từ Tôn Minh, Thái Phương Lộc, Trương Lập Văn.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội TP. HCM. Năm XB: 1999.

Mô tả: 808Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung

Chương 1: Tư tưởng tâm thời kỳ Tiên Tần. Chương 2: Tư tưởng tâm thời kỳ Tần Hán. Chương 3: Tư tưởng tâm thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Chương 4: Tư tưởng tâm thời kỳ Tùy - Đường. Chương 5: Tư tưởng tâm thời kỳ Bắc Tống. Chương 6: Tư tưởng tâm thời kỳ Nam Tống. Chương 7: Tư tưởng tâm thời Nguyên. Chương 8: Tư tưởng tâm thời Minh. Chương 9: Tư tưởng tâm thời Minh - Thanh. Chương 10: Tư tưởng tâm cận đại.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê (Chú dịch và giới thiệu).

Nhà xuất bản: Văn Hóa. Năm XB: 1998.

Mô tả: 276Tr, kích thước: 13 x 19cm.

Mục lục:

Phần 1: Đời sống và tác phẩm.

Chương 1: Đời sống. Chương 2: Tác phẩm.

Phần 2: Học thuyết.

Chương 1: Đạo và đức. Chương 2: Tính cách và qui luật của đạo. Chương 3: Đạo ở đời. Chương 4: Đạo trị nước

Phần 3: Dịch đạo đức kinh

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. Nguyễn Duy Hinh.

Nhà Xuất bản: Văn hóa Thông tin & Viện Văn hóa. Năm xuất bản: 2006. Số trang: 559Tr.

Nội dung:

Chương 1: Triết học Phật giáo.

1/ Bản thể luật Phật giáo. 2/ Nhận thức luật Phật giáo. 3/ Giải thoát luận Phật giáo.

Chương 2: Triết học Phật giáo Việt Nam.

1/ Tư tưởng triết học Phật giáo sơn môn Dâu. Tư tưởng triết học Phật giáo sơn môn Kiến Sơ. 3/ Tư tưởng triết học Phật giáo tông Trúc Lâm.

 

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. An Như Hải (chủ biên).

Nhà Xuất bản: Lao động. Năm XB: 2010. Số trang: 328Tr. .

Nội dung

Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.

 

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.