foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Hồng Thái (chủ biên).

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2008.

Mô tả: 260Tr. Kích thước: 19 x 27cm.

Nội dung:

Chương 1: VB & VBA - Ngôn ngữ lập trình tự động hóa thiết kế trong môi trường trong môi trường Acad. Chương 2: Tổng quan về VBA trong môi trường Cad. Chương 3: Toán tử và biểu thức . Chương 4: Cấu trúc chương trình. Chương 5: Quản lý môi trường Cad. Chương 6: Vẽ các đối tượng cơ bản trong môi trường Cad. Chương 7: Hiệu chỉnh các đối tượng. Chương 8: Hình cắt mặt cắt. Chương 9: Lớp và các thuộc tính của lớp. Chương 10: Phát triển ứng dụng với VBA. Chương 11: Ghi kích thước và dung sai. Chương 12: Làm việc với đối tượng Block. Chương 13: Thiết kế mô hình ba chiều. Chương 14: Vẽ các biên dạng phức tạp trong Cad.

Phụ lục: Bảng tra cứu

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Phan Thanh Long (chủ biên), TS. Lê Tràng Định.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 182Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Giáo dục là một hiện tượng xã hội. Chương 2: Giáo dục học là một khoa học. Chương 3: Giáo dục và sự phát triển cá nhân. Chương 3: Giáo dục và sự phát triển xã hội. Chương 5: Mục đích, tính chất và nguyên lý giáo dục. Chương 6: Hệ thống giáo dục quốc dân.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm XB: 2007.

Mô tả: 211Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu chung. Chương 2: Truyền tin số qua kênh băng cơ sở. Chương 3: Mô hình không gian tín hiệu. Chương 4: Truyền tin số  qua kênh băng thông dải. Chương 5: Một số hệ truyền tin thực tế. Chương 6: Điều chế trải phổ. Chương 7: Mã nguồn. Chương 8: Dung năng kênh và lý thuyết mã kênh. Chương 9: Mã kiểm soát lỗi.

Phụ lục A: Tín hiệu và hệ thống thông dài.

Phụ lục B: Các hệ thức Wiener - Khintchine.

Phụ lục C: Phân bố Gauss, Rayleigh và Rice.

Phụ lục D: Hàm lỗi.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Vũ Ngọc Phàn.

Nhà xuất bản: Bưu điện. Năm XB: 2006.

Mô tả: 267Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Lượng tin và En-tro-py. Chương 3: Nguồn rời rạc và kênh rời rạc. Chương 4: Mã hóa nguồn rời rạc. Chương 5: Mã hóa kênh rời rạc. Chương 6: Các phương pháp mã hóa và giải mã. Chương 7: Mật mã. Chương 8: Lý thuyết thông tin và các hệ liên tục.

Phụ lục: Một số chương trình mô phỏng các thuật ngữ mã hóa viết trên Matlab 7.0.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Văn Huân, Vũ Đức Thái.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006.

Mô tả: 359Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về thực tại ảo. Chương 2: Giới thiệu chung về mô hình xử lý Mofrit. Chương 3: Điều khiển thế giới bằng Mofrit. Chương 4: Một số ứng dụng.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.