Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Đề tài: Phân tích tình hình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trung Nghĩa năm 2009

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Đề tài: Phân tích tình hình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trung Nghĩa năm 2009

Tác giả: Trương Thị Thùy Dương

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh . Năm XB: 2010

Mô tả: 41tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 080 D561. Vị trí: Kho sách 2