foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phan Thị Đào.

Nhà xuất bản: Thuận Hóa. Năm xuất bản: 1999.

Mô tả: 170Tr. Khổ: 13 x 19cm.

Nội dung:

Chương 1: Thi pháp và các khái niệm khác có liên quan. Chương 2: Kết cấu. Chương 3: Vần và nhịp. Chương 4: Nghĩa trong tục ngữ.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Diệp Quang Ban.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm xuất bản: 2004.

Mô tả: 442Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Cú pháp và nghĩa biểu hiện của câu. Chương 3: Câu phủ định và hành động phủ định. Chương 4: Câu với tư cách lời trao đổi. Chương 5: Câu với tư cách thông điệp. Chương 6: Câu phức và câu ghép. Chương 7: Hiện tượng tỉnh lược và câu dưới bậc.

Chú thích.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đinh Trọng Lạc.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 1994.

Mô tả: 244Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Các phương tiện tu từ tiếng Việt:

I/ Phương tiện tu từ từ vựng. II/ Phương tiện tu từ ngữ nghĩa. III/ Phương tiện tu từ cú pháp. IV/ Phương tiện tu từ văn bản. V/ Phương tiện ngữ âm của phong cách học.

Chương 2: Các biện pháp tu từ tiếng Việt:

I/ Biện pháp tu từ từ vựng. II/ Biện pháp tu từ ngữ nghĩa. III/ Biện pháp tu từ cú pháp. IV/ Biện pháp văn bản. V/ Biện pháp tu từ ngữ âm - văn tự.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Văn Hành (chủ biên).

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội.

Mô tả: 196Tr.

Nội dung:

Chương 1: Khái quát về hình thái học tiếng Việt. Chương 2: Từ và cấu trúc của từ tiếng Việt. Chương 3: Từ láy và phương thức láy. Chương 4: Từ ghép và phương thức ghép. Chương 5: Chuyển loại một phương thức cấu tạo từ.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Diệp Quang Ban.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2006.

Mô tả: 244Tr. Kích thước: 14,3x20,3cm.

Nội dung:

Dẫn luận:

I. Văn bản trở thành đối tượng của ngôn ngữ học. II. Hai giai đoạn của ngôn ngữ học văn bản và tên gọi "phân tích diễn ngôn".

Phần 1: Văn bản.

III. Những cách hiểu khác nhau về văn bản. IV. Đặc trưng của văn bản. V. Về tên gọi "van bản" và "diễn ngôn". VI. Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. VII. Về mạch lạc trong văn bản. VIII. Về việc phân loại diễn ngôn. IX. Về quan hệ đề - thuyết. X. Kết cấu tổng thể thường gặp của văn bản. XI. Rút ngắn văn bản.

Phần 2: Liên kết trong tiếng Việt.

XII. Liên kết hình thức và liên kết nội dung. XIII. Liên kết phi cấu trúc tính.

Phần 3: Đoạn văn.

XIV. Về khái niệm đoạn văn. XV. Chia tách thành đoạn văn. XVI. Cầu đề trong đoạn văn. XVII. Một số cấu trúc trong đoạn văn. XVIII. Liên kết trong đoạn văn và giữa các đoạn văn.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.