foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Anh Quế.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm XB: 1988.

Mô tả: 255Tr. Kích thước: 13 x 19cm.

Nội dung:

Chương 1: Nguyên tắc cơ sở của việc phân định và phân loại hư từ trong tiếng Việt. Chương 2: Ý nghĩa và chức năng của hư từ. Chương 3: Hư từ và vấn đề từ loại, phân loại hư từ. Chương 4: Các hư từ chuyên dùng làm thành tồ phụ đoản ngữ. Chương 5: Các hư từ không làm thành tố phụ đoản ngữ. Chương 6: Các hư từ nằm ngoài đoản ngữ, các hư từ phụ trợ

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phan Thị Đào.

Nhà xuất bản: Thuận Hóa. Năm xuất bản: 1999.

Mô tả: 170Tr. Khổ: 13 x 19cm.

Nội dung:

Chương 1: Thi pháp và các khái niệm khác có liên quan. Chương 2: Kết cấu. Chương 3: Vần và nhịp. Chương 4: Nghĩa trong tục ngữ.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Diệp Quang Ban.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm xuất bản: 2004.

Mô tả: 442Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Cú pháp và nghĩa biểu hiện của câu. Chương 3: Câu phủ định và hành động phủ định. Chương 4: Câu với tư cách lời trao đổi. Chương 5: Câu với tư cách thông điệp. Chương 6: Câu phức và câu ghép. Chương 7: Hiện tượng tỉnh lược và câu dưới bậc.

Chú thích.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đinh Trọng Lạc.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 1994.

Mô tả: 244Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Các phương tiện tu từ tiếng Việt:

I/ Phương tiện tu từ từ vựng. II/ Phương tiện tu từ ngữ nghĩa. III/ Phương tiện tu từ cú pháp. IV/ Phương tiện tu từ văn bản. V/ Phương tiện ngữ âm của phong cách học.

Chương 2: Các biện pháp tu từ tiếng Việt:

I/ Biện pháp tu từ từ vựng. II/ Biện pháp tu từ ngữ nghĩa. III/ Biện pháp tu từ cú pháp. IV/ Biện pháp văn bản. V/ Biện pháp tu từ ngữ âm - văn tự.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Văn Hành (chủ biên).

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội.

Mô tả: 196Tr.

Nội dung:

Chương 1: Khái quát về hình thái học tiếng Việt. Chương 2: Từ và cấu trúc của từ tiếng Việt. Chương 3: Từ láy và phương thức láy. Chương 4: Từ ghép và phương thức ghép. Chương 5: Chuyển loại một phương thức cấu tạo từ.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.