foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thành Công; PGS. TS. Trần Quang Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô phỏng sơ đồ kết cấu trên phần mềm Etabs để xác định ngoại lực tác dụng lên dầm chuyển;

- Phân tích lý thuyết tính toán và cấu tạo dầm chuyển theo phương pháp giàn ảo quy định trong tiêu chuẩn Mỹ ACI 318 - 14;

- Thiết kế hệ kết cấu dầm chuyển cho các trường hợp cụ thể có thực trong thực tế: dầm đỡ cột, dầm đỡ vách cứng, dầm công sôn;

- Đưa ra các lời khuyên khi thiết kế kết cấu dầm chuyển.

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Phước Hảo; PGS. TS. Trần Quang Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu sự phân phối ứng suất dưới bản đế ứng với một số trường hợp chịu lực khác nhau;

- Dựa trên kết quả nghiên cứu và một số quy định của Eurocode 3 để thiết kế chân cột thép dùng phương pháp diện tích hữu hiệu.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Dung; PGS. TS. Trương Hoài Chính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu sự thay đổi về cường độ chịu nén của bê tông thủy tinh theo thời gian, từ khi mẫu bê tông được 3 ngày tuổi cho đến khi 28 ngày tuổi. Nghiên cứu với hai cấp phối thủy tinh, mẫu thí nghiệm lập phương 15x15x15 cm được đúc, bảo dưỡng và thí nghiệm trong phòng. So sánh cường độ chịu nén giữa các cấp bền của bê tông đá dăm thông thường và bê tông cốt liệu thủy tinh, từ đó suy ra cấp bền của bê tông thuỷ tinh tương ứng.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Thanh Vũ; PGS. TS. Hoàng Phương Hoa (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tiến hành khảo sát đối với sự phát triển cường độ của một thiết kế cấp phối bê tông tự lèn bằng việc sử dụng cốt liệu địa phương và để đánh giá hiệu quả của cấp phối BTTL được lựa chọn theo cường độ, độ bền và các tiêu chí sử dụng khác. Các mục tiêu cụ thể như sau:

Thiết kế cấp phối BTTL thích hợp sử dụng cốt liệu địa phương;

Đánh giá sự phát triển cường độ và độ bền của BTTL;

Đề xuất ứng dụng BTTL vào thực tế sản xuất.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Minh Huy; Prof. JYH-BIN, YANG, Ph.D. (người hướng dẫn).

National Central University. Năm: 2015.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

"The main objective of the research is to develop an integrated time and cost approach based on TFM approach that can be used to analyze schedule delays in construction projects as well as to prepare delay claims by quantifying the delay costs. Accordingly, the proposed method can calculate the cost of total float consuming that belongs to all parties entitlements and hardly analyze as well as calculate several existed delay costs namely, escalation/ acceleration, impact, overhead cost, liquidated damages by only applying a case study to test its outcomes."

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.