foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Đồng Trúc Phương, Nguyễn Thành Trung.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 32Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 641.8 Ph561. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm nghiên cứu quy trình sản xuất mứt đông gấc. Bài nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm. Ở thí nghiệm 1, màng gấc được tác ra khỏi hạt sau đó được xay nhuyễn và phối trộn với 60%,70%, 80%, 90% đường và 0.8%, 1%, 1.2%, 1.4% acid citric (so với khối lượng gấc) rồi cô đặc đến 550 Bx. Sau đó sản phẩm được cho đánh giá cảm quan để ghi nhận sự yêu thích đối với các mẫu. Qua việc xử lý số liệu từ điểm đánh giá cảm quan cho thấy mẫu có nồng độ đường 80% và acid citric 1% là mẫu được yêu thích nhất nên được chọn để làm thí nghiệm tiếp theo. Ở thí nghiệm 2, lấy mẫu được yêu thích nhất ở thí nghiệm 1 rồi bố trí ở 0.5%, 1%, 1.5%, 2% pectin rồi cô đặc đến 550 Bx. Các mẫu được cho đánh giá cảm quan để chọn ra mẫu cuối cùng; chỉ tiêu quan trọng nhất cho thí nghiệm này là cấu trúc. Qua việc xử lý số liệu từ điểm đánh giá cảm quan cho thấy mẫu có nồng độ pectin là 1% là mẫu được chọn vì cho kết quả cấu trúc tốt nhất. Cuối cùng chọn ra tỉ lệ phối chế thích hợp là 80% đường + 1% acid citric + 1% pectin.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.