foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Danh Hiển.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 77Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 726.143 H305. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng bộ tài liệu mô tả kiến trúc chánh điện của chùa Khmer xưa và nay ở thành phố Trà Vinh.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn kiến trúc chánh điện chùa Khmer ở thành phố Trà Vinh.

Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu phác thảo kiến trúc chùa Khmer ở thành phố Trà Vinh xưa và nay.

- Đánh giá sự biến đổi kiến trúc chánh điện chùa Khmer giữa xưa và nay.

- Phân tích các yếu tố tác động đến sự thay đổi và sự thích nghi của từng lối kiến trúc qua từng giai đoạn.

- Xây dựng giải pháp cải thiện thực trạng biến đổi, và bảo tồn kiến trúc truyền thống

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.